/content/honeywellbt/us/en/search.html

Как USB устройствата създават сериозна заплаха за киберсигурността

Включването на тези малки устройства може да представлява голям риск за промишлените предприятия.

Скъпи прекъсвания на работата. Излагане на инфраструктурата на риск. Достъп до лична информация. Киберсигурността е по-важна от всякога. 

Оказва се, че при много дейности се използват USB устройства като сменяеми носители (флаш устройства, външни твърди дискове). Тази употреба расте с 30% годишно. 

Всичко, което се включи в USB порт, носи потенциална заплаха от злонамерени действия. 

В промишлени обекти по цял свят USB устройствата се използват от служители и изпълнители като удобен начин за прехвърляне на файлове и актуализиране на софтуер. 

Нашият Доклад за USB заплахите през 2021 г. показва, че промишлените мрежи са уязвими. 

Новото изследване обобщава данни от стотици обекти в енергетиката, нефтения и газовия отрасъл, химическата, строителната, аерокосмическата и други промишлености в над 60 държави чрез Honeywell Secure Media Exchange (SMX).  

79% от заплахите имат потенциала да повлияят критично върху системите на оперативните технологии (OT)

Това е значително увеличение – от 59% през 2020 г. и 26% през 2019 г. 

37% от заплахите са специално предназначени да използват сменяеми носители

Това е почти двойно в сравнение с 19% в доклада от 2020 г. и повече от четири пъти спрямо 9% през 2019 г. 

30% годишно увеличение на използването на USB устройства 

При глобалната пандемия имаше увеличение на използването на USB устройства в производствените обекти. 

12% от заплахите са базирани на съдържание

Тези видове заплахи са със 110% повече в сравнение с предходната година. Тази нова тенденция показва промяна от заплахи в изпълними файлове и архиви (.exe и .zip) към такива в самите документи (.PDF, Office файлове).

Изтеглете пълния доклад на Honeywell за USB заплахите към промишлената киберсигурност през 2021 г.