Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Představte si svou budoucnost

Buďte #futureshaper – pomáhejte měnit způsob fungování světa.

Vyhledat pracovní místa

NAŠE HODNOTY

Práce ve společnosti Honeywell

Ať jste odborník na dodavatelský řetězec, inženýr, prodejce, nebo se specializujete na služby zákazníkům či finance, u nás najdete svoji vysněnou práci. 

Honeywell je zaměstnavatel, který nabízí rovné příležitosti. Při výběru z žadatelů, kteří splňují naše požadavky, nepřihlížíme k věku, rase, víře, barvě pleti, národnostní příslušnosti, původu, rodinnému stavu, romantické či sexuální orientaci, genderové identitě či vyjádření genderové identity, zdravotnímu postižení, národnosti, pohlaví, náboženskému vyznání ani statusu veterána.


Další informace o platných nařízeních, jež se týkají rovných pracovních příležitostí, najdete v dokumentu Rovné pracovní příležitosti jsou zákon.


Projděte si dokument Rovné pracovní příležitosti jsou zákon a Zásady transparentního odměňování.


Pokud vám zdravotní postižení neumožňuje, abyste o práci požádali prostřednictvím našich webových stránek, zde si vyžádejte pomoc. Jiné žádosti nebudou uznány.