/content/honeywellbt/us/en/search.html

Tre måter bedrifter har transformert på under COVID-19-tiden

Bedrifter lærer av hverandre midt i endringene som skjer under pandemien

Alle tilpasser seg livet under pandemien, og det samme gjelder for bedrifter.

De jobber sammen for å finne inspirasjon, verktøy og fremgangsmåter på overraskende steder.

Ved å ha en åpen holdning og dele notater bruker ledere data og nye verktøy til å tilpasse seg raskt. Dette er ikke bare en trend, men en ny normalsituasjon som vil ha langvarige, dramatiske virkninger på fremtidens næringsliv og verden for øvrig.

Her er tre ting vi har lært under pandemien:

1. Industribedrifter innfører fjernarbeid

Fjernstyring og -betjening er utfordrende for industribedrifter. Førstelinjearbeidere har ikke tilgang til de samme verktøyene som kontorarbeidere har, og det skaper et skille mellom kontor- og produksjonsavdelingen. Industribedrifter undersøker nå hvordan de kan bruke erfaringer fra kunnskapsrommet raskere for å overvinne avbrudd etter COVID-19-utbruddet.

Programvareverktøy som Honeywell Forge gjør det mulig for selskaper å drive fabrikker eksternt. Først blir data samlet inn på utstyr og maskinvare. Deretter blir disse operasjonelle dataene slått sammen med forretningsdata og lagret i skyen. Så kan ledere kjøre AI-støttede analyseverktøy for å ta mer informerte beslutninger om hvordan de kan effektivisere og automatisere viktige prosesser. Når alt kommer til alt, er målet å gjøre fjernstyringen og -betjeningen like velfungerende som styringen og betjeningen i det fysiske lokalet.

2. Kunnskapsarbeidere utnytter sikkerhetskultur

Én ting industribedrifter kan best, er sikkerhet. Industrimiljøer er rett og slett farligere enn kontorer, og de krever en kultur for kommunikasjon, policyer og opplæringsprogrammer som holder arbeidstakere trygge og produktive.

«Det gikk opp for meg at sikkerhet alltid har vært et felt i industriverdenen», sier Que Dallara, administrerende direktør for Honeywell Connected Enterprise i et nyhetsintervju. «Vi kan ikke åpne en fabrikk uten sikkerhet, men nå gjelder det samme på kontorområdet der det fremste problemet pleide å være ergonomi.»

Kontorer er hovedsakelig bemannet av kunnskapsarbeidere som regnskapsførere og programmerere. Disse arbeiderne har jobber som krever tenkeferdigheter, ikke manuelt arbeid. Mellom nye COVID-19-helseforskrifter og økt bekymring blant ansatte, må kontorer raskt innføre en sikkerhetskultur som en del av innsatsen med å vende tilbake til arbeidsplassen. Retningslinjer for sosial distansering gjør at bedrifter må ha en grundig forståelse av hvordan bygningene deres brukes, hvordan ansatte beveger seg i bygningen, og hvordan bygningssystemer bidrar til helse og velvære. Dette krever verktøy som kan samle inn forretnings-, bygnings- og sikkerhetsdata for å fremme beslutningstaking og kommunikasjon.

3. Bedrifter tar bedre beslutninger, raskere

Én ting som alle bedrifter kan gjøre bedre, er å ta beslutninger raskt og handle på grunnlag av dem. Når det gjelder alt fra driftssetting av nye operasjoner til å introdusere produkter, har bedrifter en tendens til å gå langsomt og metodisk frem. Selv om dette sikrer gode prosesser, blir det stadig tydeligere at det er for langsomt for dagens næringsliv. Pandemien tvang bedrifter til å tenke raskt, handle raskt og frykte mindre. Og det er bra.

«Vi bygde fabrikker for N95-masker på fem uker. Normalt tar det ni måneder», sier Dallara.

Denne nye opplevelsen av at det haster endrer, endrer til og med måten vi bygger produkter på. Honeywell brukte bare to uker på å bygge et analyseverktøy for å følge med på sin egen prosess med å vende tilbake til arbeidsplassen. Da var det en enkel oppgave å gjøre det om til et kommersielt levedyktig produkt, som gikk langt raskere enn en tradisjonell produktutviklingssyklus. Bedrifter tar store sprang i retning av den smidigheten som preger oppstartskulturen, eller i Dallaras ord: «Vi ser fremtidens akselerasjon.»