/content/honeywellbt/us/en/search.html

Tri spôsoby, ako sa podniky transformovali počas pandémie ochorenia COVID-19

Uprostred zmien počas pandémie sa podniky od seba vzájomne učia

Ako v čase pandémie každý človek prispôsobuje svoj život situácii, tak sa život prispôsobuje aj v podnikoch.

Spoločne pracujú na hľadaní inšpirácií, nástrojov a najlepších postupov na prekvapivých miestach.

Tým, že sú vedúci pracovníci otvorení a navzájom sa informujú o svojich postrehoch, využívajú údaje a nové nástroje na rýchlu adaptáciu. Tento nový normál nebude len trendom, ale bude mať dlhodobé a dramatické účinky na budúcnosť podnikania a sveta.

Toto sú tri ponaučenia získané počas pandémie:

1. Priemysel funguje na diaľku

Operácie na diaľku sú pre priemyselné podniky náročné. Zamestnanci v prvej línii nemajú prístup k rovnakým nástrojom, aké majú kancelárski pracovníci, čo vytvára priepasť medzi kanceláriou a prevádzkou. Priemyselné odvetvia teraz skúmajú, ako môžu uplatniť poznatky získané z vedomostného priestoru, čo je ešte viac urýchlené nutnosťou preklenúť narušenia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Softvérové nástroje ako Honeywell Forge umožňujú spoločnostiam prevádzkovať továrne na diaľku. Najskôr sa zhromaždia údaje o zariadeniach a hardvéri. Potom sa tieto prevádzkové údaje zlúčia s obchodnými údajmi a uložia sa v cloude. Vedúci pracovníci potom môžu spustiť analytické nástroje podporované umelou inteligenciou, ktoré im pomôžu prijímať informovanejšie rozhodnutia o tom, ako zefektívniť a automatizovať kritické procesy. Nakoniec je cieľom dosiahnuť, aby operácie realizované na diaľku boli rovnako bezproblémové ako pri prítomnosti v prevádzke.

2. Znalostní pracovníci využívajú kultúru bezpečnosti

Skutočnosť, ktorú priemyselné podniky poznajú najlepšie, je bezpečnosť. Tieto prostredia sú jednoducho nebezpečnejšie ako kancelárie a vyžadujú si kultúru komunikácie, pravidlá a školiace programy, ktoré zaistia bezpečnosť a produktivitu pracovníkov.

„Napadlo mi, že bezpečnosť bola vždy oblasťou priemyselného sveta,“ hovorí Que Dallara, generálna riaditeľka spoločnosti Honeywell Connected Enterprise v rozhovore pre spravodajský kanál. „Bez nej nemôžeme otvoriť továreň, ale teraz sa táto problematika dostáva aj do kancelárií, kde naliehavou otázkou bola ergonómia.“

V kanceláriách pracujú predovšetkým znalostní pracovníci, ako sú účtovníci a programátori. Títo pracovníci majú prácu, ktorá si na rozdiel od manuálnej práce vyžaduje myslenie. Popri nových nariadeniach týkajúcich sa zdravia v čase pandémie ochorenia COVID-19 a s rastúcimi obavami zamestnancov sa kultúra bezpečnosti musí rýchlo zaviesť aj do kancelárii, aby bolo možné vrátiť sa do práce. V dôsledku usmernení o dodržiavaní spoločenských odstupov musia podniky dôkladne pochopiť, ako sa ich budovy využívajú, ako sa ľudia pohybujú v priestore a ako im systémy budov zabezpečujú pohodlie a zdravie. To si vyžaduje nástroje, ktoré dokážu agregovať obchodné, stavebné a bezpečnostné údaje na podporu rozhodovania a komunikácie.

3. Podniky prijímajú lepšie rozhodnutia a rýchlejšie

To, ktorú môžu všetky podniky robiť lepšie, je rýchle rozhodovanie a konanie podľa rozhodnutí. Od spustenia nových operácií až po zavádzanie produktov majú podniky tendenciu postupovať pomaly a metodicky. Aj keď sa tým zaručujú dobré procesy, pre rýchlosť podnikania je to čoraz častejšie príliš pomaly. Pandémia prinútila podniky rýchlo premýšľať, rýchlo konať a menej sa báť. A to je dobre.

Továrne na výrobu rúšok N95 sme postavili za päť týždňov. Bežne to trvá deväť mesiacov,“ hovorí Dallara.

Tento nový pocit naliehavosti dokonca mení spôsob, akým vyrábame produkty. Spoločnosť Honeywell strávila iba dva týždne vytváraním analytického nástroja na sledovanie vlastného pokroku pri návrate do práce. Potom to už bolo jednoduché premeniť ho na komerčne životaschopný produkt, ktorý výrazne predbehol tradičný životný cyklus vývoja produktu. Podniky robia obrovské skoky smerom k svižnému étosu start-upovej kultúry alebo slovami Dallary: „Vidíme zrýchlenie budúcnosti.“