/content/honeywellbt/us/en/search.html

Prečo USB kľúče predstavujú veľkú hrozbu pre počítačové zabezpečenie

Po zapojení môžu tieto malé zariadenia predstavovať veľké riziko pre každé odvetvie.

Nákladné prerušenia prevádzky. Ohrozená infraštruktúra. Zverejnenie súkromných informácií. Počítačové zabezpečenie je dôležitejšie než kedykoľvek predtým. 

Ukázalo sa, že mnohé prevádzky využívajú zariadenia USB, napríklad vymeniteľné ukladacie zariadenia (USB kľúče, externé pevné disky). Medziročný nárast používania zariadení USB v týchto prostrediach dosiahol úroveň 30 %. 

Nech už do tohto portu zapojíte čokoľvek, vznikajú potenciálne nebezpečné hrozby. 

V priemyselných zariadeniach na celom svete využívajú USB kľúče zamestnanci aj zmluvní partneri na pohodlný prenos súborov a aktualizácií s opravami. 

Naša správa o hrozbách USB kľúčov z roku 2021 potvrdzuje, že odvetvové siete sú vďaka nim vystavené nebezpečenstvu. 

Nový výskum zhromaždil údaje zo stoviek závodov na spracovanie energií, ropy a zemného plynu a chemických látok, ale tiež budov, zariadení v leteckom priemysle a ďalších zariadení priemyselnej výroby z viac ako 60 krajín prostredníctvom platformy Honeywell Secure Media Exchange (SMX). 

79 % hrozieb má potenciál kriticky ovplyvniť systémy prevádzkových technológií

Ide o výrazný nárast z 59 % v roku 2020 a 26 % v roku 2019. 

37 % hrozieb bolo špeciálne navrhnutých tak, aby využívali vymeniteľné médiá

Je to takmer dvojnásobok oproti 19 % v správe z roku 2020 a viac ako štvornásobok oproti 9 % v roku 2019. 

30 % medziročný nárast používania zariadení USB 

V dôsledku pandémie došlo k nárastu používania zariadení USB vo výrobných prostrediach. 

12 % hrozieb bolo založených na obsahu

Týchto hrozieb bolo o 110 % viac než v predchádzajúcom roku. Tento nový trend ukazuje posun od hrozieb, ktoré napodobňujú spustiteľné súbory a archívy (.exe a .zip), k samotným dokumentom (.pdf, súbory balíka Office).

Stiahnite si celú správu Honeywell Industrial Cybersecurity USB Threat Report 2021.