Slovensko

Careers banner

Kariéra na Slovensku

Pracovné príležitosti v spoločnosti Honeywell na Slovensku
Pozrite voľné pracovné miesta

Prehľad


Spoločnosť Honeywell je na Slovensku zastúpená vo viacerých oblastiach : Honeywell Process Solutions (Automatizácia v priemysle), Environmental and Combustion Controls (Riadiace technológie pre budovy a domácnosti, riešenia pre spaľovacie procesy), Honeywell Security Group (Zabezpečovacie a slaboprúdové zariadenia), Safety Products (Ochrané osobné pracovné prostriedky), Sensing and Control (Snímače a spínače), Aerospace (Letectvo), Turbo Technologies (Turbodúchadlá do automobilov).

Honeywell Process Solutions pokrýva celé spektrum riešení pre priemyselnú automatizáciu. Riešenia zahŕňajú dodávku produktov a služieb počnúc návrhom, implementáciou až po podporu údržby počas životnosti systémov.

Divízia Environmental and Combustion Controls dodáva produkty systémy a služby pre obytné budovy, komerčné a administratívne komplexy. Portfólio výrobkov zahŕňa riešenia pre spaľovacie procesy, riadenie vykurovania a vzduchotechniky, individuálnu reguláciu miestností a výrobky pre rozvody vody.

Divízia Sensing and Control je dodávateľom priemyselných snímacích a spínacích komponentov, bezpečnostných prvkov a ostatných elektronických komponentov priemyselnej automatizácie a elektrotechnického priemyslu.

Honeywell Security Group - ADI Global Distribution - ADI Slovakia je popredným distribútorom komponentov zabezpečovacích zariadení a dodávateľom komplexných riešení. Okrem distribúcie zabezpečovacích zariadení poskytujeme našim zákazníkom kvalitné služby, ako sú návrhy riešení, školenia, konzultácie, technická podpora, či servis.

Honeywell Safety Products ponúka najširšie portfólio prvotriednych osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú momentálne na trhu dostupné. Naším poslaním je zabezpečiť ochranu a bezpečnosť zdravia pracovníkov v rôznych výrobných odvetviach a minimalizovať vznik pracovných úrazov.

Divízia Honeywell Turbo Technologies je vedúci svetový výrobca komponentov pre prepĺňané motory osobných a úžitkových vozidiel. Výrobný závod na Slovensku produkuje mnohé typy turbodúchadiel pre osobné automobily. Naše produkty sa vyznačujú vynikajúcimi prevádzkovými vlastnosťami, nízkou spotrebou paliva a šetrnosťou k životnému prostrediu.


Produkty a služby


 
Produkty pre domácnosť
EVOhome and Lyric
CO alarmy a Dymové alarmy
Domové zvončeky
Online katalóg

Zabezpečenie a ochrana zdravia
Zabezpečovacie systémy, požiarna signalizácia, detekcia úniku plynu
ADI Global Distribution
Integrované systémy
Ochranné osobné prostriedky

Systémy pre riadenie technológií v budovách
Automatizácia v budovách
Zabezpečovacie systémy, požiarna signalizácia
ADI Global Distribution

Automatizácia v priemysle
Riešenia v priemysle
Snímače a spínače
Spaľovacie procesy
Maxon

Efektivita výroby, dodávka energií
Riešenia v energetike

Dopravné systémy
Turbodúchadlá v automobilovom priemysle
Snímače a spínače

Rafinácia ropy a plynu, petrochémia a biopalivá
Rafinácia
Maxon
Snímače a spínače

Starostlivosť o zdravie, lekárske prístroje
Komponenty do prístrojov

Výroba
Snímače a spínače
Automatizácia v priemysle
Manažérske informačné systémy

Ochrana proti požiaru, protipožiarna výstroj
Protipožiarne systémy
ADI Global Distribution
Protipožiarna výstroj a výzbroj

Honeywell Process Solutions
Tel# +421 2 322 622 63
Fax# +421 2 322 622 55
info.slovakia@honeywell.com
www.honeywell.sk


Honeywell Environmental Controls             
Tel# +421 2 322 622 25
Fax# +421 2 322 622 55
info.slovakia@honeywell.com
www.honeywell.sk


Combustion Controls
Tel# +421 2 322 622 20
Fax# +421 2 322 622 55
info.slovakia@honeywell.com
www.honeywell.sk


Honeywell Sensing and Control
Tel# +421 2 322 622 89
Fax# +421 2 322 622 55
info.slovakia@honeywell.com
www.honeywell.sk


Honeywell Life Safety
Tel# +421 2 322 622 86
Fax# +421 2 322 622 55
info.slovakia@honeywell.com
www.honeywell.sk


Honeywell Aerospace
Tel# +421 2 322 622 27
Fax# +421 2 322 622 55
info.slovakia@honeywell.com
www.honeywell.sk
ADI Global Distribution
Tel# +421 244 454 660, 61 (T-Com)
Mob# +421 903 630 272 (T-Mobile)
Mob# +421 905 396 075 (Orange)
Fax# +421 244 454 265
obchod.sk@adiglobal.com
www.adiglobal.com/sk


Honeywell Safety Products Slovakia s.r.o.
Tel# +421 38 7474 111
Fax# +421 38 7474 124
receptionSR07@honeywell.com
www.honeywellsafety.com 


Honeywell Safety Products Partizánske s.r.o.
Tel# +421 38 7474 111
Fax# +421 38 7474 124
receptionSR07@honeywell.com
www.honeywellsafety.com 


Honeywell Turbo s.r.o.

Kontakty uvedené nižšie sú určené iba pre médiá.
Na všetky ostatné dopyty prosím kliknite sem.

Chris Martin
Mobile# +44 7794007289
chris.martin2@honeywell.com

Ilse Schouteden
Tel# +32 2 728 2045
Mobile# +32 476 20 90 19
ilse.schouteden@honeywell.com
Honeywell s.r.o.
Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava
Slovakia
Tel# +421 2 322 622 11
Fax# +421 2 322 622 55
info.slovakia@honeywell.com

IČO: 31 407 820
DIČ: 2020326561
Honeywell s r.o., je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo 10046/B.

ADI Global Distribution
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
Slovakia
Tel# +421 244 454 660, 61 (T-Com)
Mob# +421 903 630 272 (T-Mobile)
Mob# +421 905 396 075 (Orange)
Fax# +421 244 454 265
obchod.sk@adiglobal.com
www.adiglobal.com/sk


Honeywell Safety Products Slovakia s.r.o.
Nitrianska cesta 503/60
958 01 Partizánske
Slovakia
Tel# +421 38 7474 111
Fax# +421 38 7474 124
receptionSR07@honeywell.com
www.honeywellsafety.com
Honeywell Safety Products Partizánske s.r.o.
Nitrianska cesta 503/60
958 01 Partizánske
Slovakia
Tel# +421 38 7474 111
Fax# +421 38 7474 124
receptionSR07@honeywell.com
www.honeywellsafety.com


Honeywell Turbo s.r.o.
Záborské 515
082 53 Záborské
Slovakia
Tel# +421 513 235 001
turbo.slovakia@honeywell.com
turbo.honeywell.com


Honeywell Turbo Technologies - Manufacturing
Honeywell Turbo s.r.o.
IPZ Záborské 515
082 53 Záborské
Slovakia