/content/honeywellbt/us/en/search.html

4 Duurzame innovaties om de planeet te ondersteunen

Het beschermen van het milieu garandeert een betere toekomst.

Steeds meer sectoren streven naar CO2-neutraliteit, waaronder een doelstelling van de Verenigde Naties om wereldwijd CO2-neutraal te zijn tegen 2050.

We hebben onlangs onze eigen belofte gedaan om al tegen 2035 CO2-neutraal te zijn in al onze faciliteiten en werkzaamheden. Daarnaast gaat 50% van ons onderzoeks- en ontwikkelingsbudget naar technologie en innovaties die het milieu en de maatschappelijke resultaten verbeteren.

Hier lees je hoe innovaties de wereld zullen helpen om duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Infraroodscreening om emissielekken te zien

Wat is het? Stel je voor dat je onzichtbare, verontreinigende stoffen kunt zien om te voorkomen dat ze grotere emissies en veiligheidsproblemen worden. Ons Honeywell Gas Cloud Imaging (GCI)-systeem kan precies dat doen. Het systeem controleert voortdurend op gaslekken die het klimaat kunnen beïnvloeden, zoals methaan in faciliteiten van olie- en gas- en chemische industrieën of energieopwekking. Het systeem maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om operatoren van de faciliteiten een eenvoudig te interpreteren gekleurde visualisatie te bieden van het type, de locatie, de richting, de grootte en de concentratie van de gaspluim. Dit kan ambtenaren helpen om lekken eerder op te sporen en sneller te reageren.

Hoe ondersteunt dit de planeet? Door het verminderen van methaanlekkages kunnen bedrijven emissie- en klimaatdoelen behalen en de veiligheid verbeteren. Denk aan het volgende: Volgens het Environmental Defense Fund is methaan na 20 jaar meer dan 80 keer krachtiger in het vasthouden van warmte dan koolstofdioxide.

Waterstofcellen voor het voorstuwen van vliegtuigen en luchttaxi's

Drone-concept hierboven afgebeeld

Wat is het? Een brandstofcel werkt door opgeslagen chemische energie om te zetten in elektriciteit, net als een accu. Een waterstofcel is een van de meest voorkomende brandstofcellen en kan worden gebruikt in de voortstuwingssystemen van een vliegtuig. Hij kan drie tot vijf keer meer energie bevatten dan een gelijkwaardig elektrisch systeem met massa accu’s. Een waterstofcelsysteem weegt, indien goed ontworpen, minder en is compacter dan een gelijkwaardig elektrisch systeem met een accu.

Hoe ondersteunt dit de planeet? Waterstofcelvoortstuwing kan de klimaatimpact van de luchtvaart met 75 tot 90% verminderen, volgens een onderzoek van McKinsey naar waterstoftechnologie. In tegenstelling tot een verbrandingsmotor heeft een brandstofcelstapel geen bewegende delen en kan hij stil en met een hogere efficiëntie en betrouwbaarheid werken. Deze vorm van voortstuwing zal vooral belangrijk zijn nu de toekomst van het vervoer verandert in luchttaxi's voor lange afstanden.

Koolstofafvang en -opslag

Wat is het? Industriële faciliteiten zoals aardgasfabrieken, waterstoffabrieken, staalfabrieken, cementfabrieken en energiecentrales produceren gassen. Koolstofafvang scheidt CO2 van die gassen en hergebruikt het of slaat het permanent ondergronds op. Kortom, het stuurt koolstof terug naar waar het vandaan kwam.

Hoe ondersteunt dit de planeet? Technologieën voor koolstofafvang en -opslag helpen bedrijven en industrieën om netto-nuldoelstellingen te behalen. Het kan vooral nuttig zijn in sectoren waar deze verlaging anders moeilijk te halen is. Het proces produceert ook koolstofarme waterstof op schaal, een veelgebruikte schone energiebron.

Machine learning om de energie van gebouwen te optimaliseren

Wat is het? Gebouwen worden steeds slimmer in het voorspellen van het ideale comfort dat we willen. Dit betekent dat faciliteiten, zoals kantoren, de airconditioning in de zomer automatisch kunnen starten en stoppen, en de lichten kunnen uitschakelen als werknemers een ruimte verlaten. Artificiële intelligentie en machine learning voor gebouwen heeft als voordeel dat het ook het energieverbruik kan optimaliseren, voornamelijk elektriciteit en gas door gebruik te maken van Honeywell Forge Energy Optimization.

Hoe ondersteunt dit de planeet? HVAC-systemen vormen een belangrijk aandeel van het energieverbruik in gebouwen. Gebouwbeheerders kunnen de technologie niet alleen gebruiken om bewoners het nodige comfort te bieden, maar ook om het energieverbruik te verminderen. Zo zag de Hamdan Bin Mohammed Smart University een vermindering van 10% in het energieverbruik in de campusgebouwen.