/content/honeywellbt/us/en/search.html

Hoe we in 2035 CO2-neutraal zullen zijn

We bouwen voort op onze duurzaamheidsprojecten en maken gebruik van de processen en technologieën van Honeywell om de planeet te helpen

In april 2021 hebben we de volgende stap gezet om het milieu te helpen.

We beloven om in 2035 CO2-neutraal te zijn in onze faciliteiten en activiteiten. Ook zullen we de CO2-emissies verder blijven onderzoeken en evalueren in onze leveringsketen, deze kwantificeren en waar mogelijk aanpakken.

“Honeywell heeft een lange geschiedenis in het verbeteren van ons eigen milieu- en duurzaamheidsprofiel en het leveren van innovatieve producten en diensten die ook de profielen van onze klanten verbeteren”, zei Darius Adamczyk, voorzitter en CEO van Honeywell. “We blijven investeren in onze fabrieken en in nieuwe technologieën die onze CO2-voetafdruk verminderen en aanzienlijk bijdragen aan wereldwijde inspanningen om klimaatverandering te beperken.”

We nemen deze belofte onder de loep.

Definitie van CO2-neutraal

Koolstofdioxide (CO2) is het meest bekende broeikasgas, die warmte in onze atmosfeer vasthoudt.  Andere broeikasgassen kunnen worden gemeten met behulp van CO2-aardopwarmingspotentieel als een eenheid (het zogenaamde ‘CO2-equivalent’ of ‘CO2e’).

Dat heeft een negatieve impact op het milieu.

CO2-neutraal zijn betekent dat we de CO2e-emissies van onze faciliteiten en activiteiten tegen 2035 zullen elimineren.

Hoe zullen we daarin slagen?

We hebben al belangrijke stappen gezet in de richting van CO2-neutraliteit. Sinds 2004 hebben we onze broeikasgasuitstoot met meer dan 90% teruggebracht. We zijn hierin geslaagd door duurzaamheid te integreren in ons kernbesturingssysteem, waardoor we duizenden efficiëntieprojecten hebben uitgevoerd voor al onze activiteiten. 

In de komende 14 jaar zullen we de rest aanpakken.

We zullen nog meer energiebesparingsprojecten voltooien, overstappen op hernieuwbare energiebronnen, kapitaalverbeteringsprojecten voltooien op onze locaties, voor onze vloot van bedrijfsvoertuigen overstappen op elektrische voertuigen en geloofwaardige CO2-compensaties hanteren.

“Onze volledige belofte is om CO2-neutraal te worden voor onze activiteiten en faciliteiten, maar ook om de CO2-emissies verder te onderzoeken en te evalueren in onze leveringsketen, deze te kwantificeren en waar mogelijk aan te pakken”, zei Evan van Hook, Chief Sustainability Officer bij Honeywell.

We kijken verder dan onze eigen voetafdruk

Nu CO2-neutraliteit wereldwijd aan de orde is, zijn we bereid om andere bedrijven en onze klanten te helpen om ook CO2-neutraliteit te bereiken.

Dat kunnen we doen door milieuvriendelijke producten en technologieën aan te bieden.

Een voorbeeld hiervan is onze Solstice-lijn van koelmiddelen, drijfgassen en oplosmiddelen met een laag aardopwarmingspotentieel. Volgens onze schattingen heeft Solstice de uitstoot van meer dan 200 miljoen metrische ton koolstofdioxide-equivalent in de atmosfeer voorkomen.  Dit is te vergelijken met 42 miljoen minder auto's op de weg gedurende één jaar.