/content/honeywellbt/us/en/search.html

4 Kestävää innovaatiota, jotka auttavat planeettaa

Kuinka ympäristönsuojelu takaa valoisan tulevaisuuden.

Yhä useammat teollisuudenalat pyrkivät hiilineutraaliuteen, mukaan lukien YK:n paneelitavoite maailmanlaajuisesta hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä.

Teimme äskettäin oman lupauksemme olla hiilineutraali kaikissa laitoksissamme ja toiminnoissamme vielä nopeammin – vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi 50 % tutkimus- ja kehitysbudjetistamme kohdistuu teknologiaan ja innovaatioihin, jotka parantavat ympäristöä ja yhteiskunnallisia tuloksia.

Näin innovaatiot auttavat maailmaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

Infrapunaseulonta päästöjen havaitsemiseksi

Mitä se tarkoittaa: Kuvittele, että voisit nähdä näkymättömiä saasteita ja estää niitä muuttumasta suuremmiksi päästö- ja turvallisuusongelmiksi. Honeywellin Gas Cloud Imaging (GCI) -järjestelmä pystyy juuri tähän. Se tarkkailee jatkuvasti ilmastoon mahdollisesti vaikuttavien kaasujen, kuten metaanin, vuotoja esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuuden, kemikaalien ja energian tuotantolaitoksissa. Järjestelmä käyttää tekoälyä tarjotakseen laitoksen käyttäjille helposti tulkittavan värillisen visualisoinnin kaasulähteen tyypistä, sijainnista, suunnasta, koosta ja pitoisuudesta. Tämä voi auttaa havaitsemaan vuodot aikaisemmin ja reagoimaan nopeammin.

Miten se auttaa planeettaa: Vähentämällä metaanivuotoja yritykset voivat pienentää päästöjä, saavuttaa ilmastotavoitteita ja parantaa turvallisuutta. Pohdittavaa: Environmental Defense Fundin mukaan 20 vuoden kuluttua metaanin kasvihuonevaikutus on yli 80-kertainen hiilidioksidiin verrattuna.

Vetypolttokennot lentokoneiden ja ilmataksien voimanlähteenä

Yllä kuvattu lennokkikonsepti

Mitä se tarkoittaa: Polttokenno toimii muuntamalla varastoidun kemiallisen energian sähköksi, aivan kuten akku. Vetypolttokenno on yksi yleisimmistä ja sitä voidaan käyttää lentokoneen propulsiojärjestelmissä. Se voi sisältää 3–5 kertaa enemmän energiaa kuin vastaava akkusähköjärjestelmä. Oikein suunniteltu vetypolttokennojärjestelmä on vastaavaa akkusähköjärjestelmää kevyempi ja kompaktimpi.

Miten se auttaa planeettaa: McKinseyn vetyteknologiatutkimuksen mukaan vetypolttokennojen käyttö voi vähentää lentoliikenteen ilmastovaikutusta 75–90 %. Toisin kuin polttomoottorissa, polttokennoissa ei ole liikkuvia osia, ja ne voivat toimia hiljaisesti, luotettavammin ja paremmalla hyötysuhteella. Tämä käyttövoima on erityisen tärkeä, kun tulevaisuudessa liikkumisesta huolehtivat pitkän matkan lentotaksit.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

Mitä se tarkoittaa: Teollisuuslaitokset, kuten maakaasulaitokset, vetylaitokset, terästehtaat, sementtilaitokset ja voimalaitokset tuottavat kaasuja. Hiilikertymä erottaa hiilidioksidin muista kaasuista ja käyttää sitä uudelleen tai varastoi sen pysyvästi maan alle. Käytännössä se lähettää hiilijalanjäljen takaisin sinne, mistä se on peräisin.

Miten se auttaa planeettaa: Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiat auttavat yrityksiä ja teollisuutta saavuttamaan nettonollatavoitteensa. Se voi olla erityisen hyödyllistä aloilla, joilla leikkaukset ovat muuten vaikeita. Prosessissa syntyy myös vähähiilistä vetyä, joka on laajalti käytetty puhdas energialähde.

Koneoppiminen rakennusten energian optimoimiseksi

Mitä se tarkoittaa: Rakennuksista on tulossa parempia ennakoimaan toivomamme ihanteelliset mukavuudet. Tämä tarkoittaa sitä, että toimistot voivat automaattisesti käynnistää ja pysäyttää ilmastoinnin kesällä ja sammuttaa valot, kun työntekijät poistuvat huoneesta. Tekoälyn ja koneoppimisen etuna on, että se voi myös optimoida energian – ensisijaisesti sähkön ja kaasun – kulutusta Honeywell Forge Energy Optimization -ratkaisun avulla.

Miten se auttaa planeettaa: LVI-järjestelmät muodostavat merkittävän osan rakennusten energiankulutuksesta. Rakennuksenhallinta voi teknologian avulla yhdistää sisätilojen mukavuuden ja pienemmän energiankulutuksen. Esimerkiksi Hamdan Bin Mohammed Smart Universityn kampuksen rakennuksissa energiankulutus väheni 10 %.