/content/honeywellbt/us/en/search.html

Hvordan vi kommer til å leve på jorden i fremtiden

La oss hoppe frem i tid og se hva som er neste trend i viktige bransjer.

Det vil være store endringer i måten vi lever, jobber og reiser på i fremtiden.

Men takket være data, automatisering og programvare vil måten vi samhandler med planeten på, være smartere og mer effektiv.  

Dette vil endre seg.

Vi vil bli mer avhengige av fornybar energi og batterier

Hva som vil endres:  Energiforbruket vil i stadig større grad avhenge av vind- og solkraft etter som disse kildene blir mer økonomiske.

Hva det innebærer: Energilagringsbransjen – kommersielle batterier – vil vokse raskt for å lagre kraft fra disse fornybare kildene. For eksempel kan vindturbiner bare produsere kraft når det blåser, og solcellepaneler er avhengige av sollys for å generere kraft. Batterier må lagre denne energien slik at kundene kan slå på lyset og slippe strømbrudd uansett hvordan været er. «Energilagring gjør fornybare kilder pålitelige og tilgjengelige etter behov», sier Roopa Shortt, direktør for forretningsutvikling i Honeywell, som fokuserer på markedstrender og teknologiinnovasjon for å møte nye energibehov.

Hjem og kontorer blir kraftstasjoner

Hva som vil endres: Bygninger vil generere egen kraft ved hjelp av fornybare kilder. Lokal kraftproduksjon vil gi strøm til nabobygninger og levere til strømnettet.

Hva det innebærer: Bygninger vil ha et netto utslipp på null og produsere så mye energi som de forbruker. De vil ha ulike varianter av lokal kraftproduksjonskapasitet og energilagring. De vil for eksempel ha vindturbiner på tak, solcellepanel på fasader, biogeneratorer, tradisjonelle drivstoffgeneratorer og egne lagringsenheter, blant annet batterier. Programvare vil optimalisere strømkilder basert på hvordan brukere ønsker å optimalisere energiforbruket til forskjellige tider på dagen. «Smarte bygninger vil være autonome og selvoptimaliserende, slik at de kan være uavhengige, men likevel verdifulle bidragsytere til den lokale smartbyinfrastrukturen», sier Deb Learoyd, en direktør for tilbudsadministrasjon i Honeywell, som har mer enn tjue års erfaring med tilkoblede bygninger.

Vi kommer til å reise med elektriske luftdrosjer

Hva som vil endres: Over 150 selskaper arbeider intenst med kjøretøy for urban luftmobilitet (UAM). De kommende årene vil vi se en strøm av nye elektrisk drevne luftdrosjekonsepter. Etter hvert vil de kunne fly uten pilot.

Hva det innebærer: Urban luftmobilitet beskriver et nytt system for luftreiser ved hjelp av elektriske luftfartøy som tar av og lander vertikalt og flyr over storbyområder. Risikokapital strømmer inn i sektoren, og noen av de ledende selskapene jobber allerede med sin tredje eller fjerde utgave av prototypekjøretøy. De fleste selskapene planlegger å kunne fly disse luftfartøyene autonomt og eliminere pilotvekt og -kostnader. Resten av luftfartsindustrien legger om for å tilpasse seg den nye æraen. En undersøkelse bestilt av Honeywell viser at en tredjedel av selskapene i flyelektronikkbransjen utvikler UAM-produkter, og over halvparten av disse er allerede i gang med testflyging.

Bygninger bruker bare energi når det er nødvendig

Hva som vil endres: Bygninger vil reagere på de emosjonelle og rasjonelle behovene til menneskene som befinner seg i dem. Det betyr at de forbruker energi bare når det er mennesker i dem. Slik blir de mest mulig energieffektive.  

Hva det innebærer: Flere sensorer vil utnytte maskinlæring og kunstig intelligens for å skape smarte og intuitive rom. Bygninger vil lære av egen ytelses- og vedlikeholdshistorikk og optimalisere kontinuerlig basert på erfaring.  Alle systemer vil være sammenkoblet og lage en felles datasjø som tilrettelegger for kontinuerlig læring – belysning, heiser, brannvern og sikkerhetssystemer. «En menneskesentrert tilnærming til utforming, opplevelse og administrasjon av bygninger vil gjøre dem futuristiske og i stand til å forutse menneskelige behov», sier Manish Sharma, teknologidirektør for vår byggtekniske virksomhet.