/content/honeywellbt/us/en/search.html

Hvordan skyen transformerer data

Bedrifter vil få én enkelt visning av drifts- og økonomidata i hele virksomheten

Når ansatte vender tilbake til forretnings- og bedriftsbygninger, vil tilkoblede data hjelpe ledere med å ta mer informerte beslutninger.

Et nytt partnerskap mellom Honeywell og SAP vil – for første gang – kombinere både økonomiske og operasjonelle data og gi innsikt på tvers av en hel bedrift.

«Vi hjelper eiendomsforvaltere med å reagere på den nye virkeligheten vi har fått i fanget med COVID 19: Hvordan bidrar vi til gjennomføring av fjernarbeid? Hvordan bidrar vi til håndheving av sosial distansering? Hvordan bidrar vi til å håndtere den uforutsigbare strømmen av mennesker som kommer inn på kontoret i den nye verdenen vi lever i», sier Que Dallara, president og administrerende direktør i Honeywell Connected Enterprise.  

Bedrifter som opererer med én enkelt visning av økonomiske og operasjonelle data, tilrettelegger for raskere beslutninger.

«Bedrifter ser virkelig etter skalerbarhet og tillit til data», sier Peter Maier, president for SAP Industries and Customer Advisory.

Her kan du se hvordan bedrifter vil bruke skyen til å overvinne utfordringen med å forene drifts- og forretningsdata.

Samle inn data på kanten

Å drive et selskap er komplisert, med proprietær driftsteknologi (OT) som genererer data i siloer. Tenk på alle enhetene og eiendelene som selskaper bruker i den daglige driften, fra maskiner i fabrikkavdelinger, kjøretøy og sikkerhetstiltak til bygningssystemer som VVS og brannvern. Disse eiendelene er plassert på et selskaps «kant» og samhandler ofte direkte med ansatte, beboere og kunder – i motsetning til sentrale IT-systemer som ligger på bedriftsservere.

Kombiner IT- og OT-analyse med skyen

Å få tilgang til og jobbe med OT-data alene er allerede en utfordring – å kombinere OT-data med forretningsdata har vært så å si umulig. Men med dagens press om å vende tilbake til arbeidsplassen etter COVID-19-utbruddet har innsikt som genereres fra et helhetlig datasett, gått fra å være en drøm til å bli en nødvendighet. Her kommer skyen inn.

Fremtidens sky vil forene både IT- og OT-data i ett enkelt verktøy. Bedriftsledere vil kunne se hvordan og når de ansatte kommer tilbake til den fysiske arbeidsplassen. Sammen med data for planlagt arbeidskraftutnyttelse fra forretningssystemer kan de se på data for utlevering og innlevering av ID-kort for å måle faktiske bruksmønstre og ta mer informere beslutninger på området og i hele virksomheten.

Ta innsiktsdrevne beslutninger

Før måtte beslutningstakere foreta gjetninger ut fra et ufullstendig bilde. Snart kan de koble sammen forretnings- og driftsdata for å lære hvordan ansatte virkelig beveger seg i bygningen. Det kan bidra til tett kontroll og oppfølging av luftkvalitet, utnyttelse og VVS-effektivitet, samtidig som man vet hvordan ledelsens valg direkte påvirker ansattes velvære og humør ved å sammenligne dataene med HR-tilbakemeldingsdata fra forretningssystemer.

Å forene data fra hele virksomheten vil avdekke ny innsikt som innleder en tid med datastøttet beslutningstaking. Å blomstre i kjølvannet av COVID-19-utbruddet vil kreve effektivitet, produktivitet og bærekraft i alle rom i næringsbygg, fra fyrrom til styrerom.