/content/honeywellbt/us/en/search.html

Hvordan kvantedatabehandling vil transformere fremtiden til fem bransjer

Vi vil endelig få svar på «umulige» problemer om alt fra optimale flyruter til ideelle robotbaner.

Kvantedatabehandling vil snart skape en omveltning.

Vår kvantedatamaskin er nå tilgjengelig for bedriftskunder som ønsker å utforske denne teknologiens kraft.

Kvantedatabehandling vil – på tvers av næringer – rette seg mot et bredt spekter av problemer fra optimalisering til simulering til maskinlæring.

«Vi ser lyst på fremtidens kvanteteknologi, som kan gi forbedringer i både beregningskraft, driftskostnader og hastighet», sier Tony Uttley, president for Honeywell Quantum Solutions.  Med den kommersielle lanseringen av Honeywell System Model H0 ser vi frem til å samarbeide med organisasjoner for å utforske hvordan kvantedatabehandling kan være verdiskapende for deres virksomhet.»

I tillegg vil vårt samarbeid med Microsofts Azure Quantum gjøre kvantedatabehandling enda mer tilgjengelig ved å tilby et åpent økosystem som gir forskere rask og enkel tilgang til Honeywells systemer for kvantedatabehandling.

Slik kan bransjer og næringer transformeres ved kvantedatabehandling:

Luft- og romfart

Luftfartsselskaper står overfor mange utfordringer med kompliserte løsninger. Hva om en kraftig storm gjør at flyselskaper kanskje må innstille virksomheten midlertidig? Ved å vurdere et eksponentielt antall variabler kan en kvantedatamaskin fastslå de optimale alternativene for hver rute, og derved begrense den uforutsette hendelsens innvirkning. Enda en utfordring? De beste stedene over hele landet eller kloden for et flyselskap å ha utplassert reservedeler til fly. Kvantedatabehandling kan hjelpe deg med å finne den beste måten å fordele ressurser på, slik at passasjerer, crew og vedlikeholdsplaner påvirkes så lite som mulig.

Kjemi

Kvantedatabehandling vil sannsynligvis ha mange bruksområder innen kjemi, for eksempel å simulere egenskapene og atferden til nye molekylære strukturer. «Kvantedatabehandling er spesielt egnet for molekylær modellering, siden det har unike funksjoner som kan løse sannsynlighetsutfordringene innen kvantemekanikk», sier Gavin Towler, teknologisjef for Honeywell Performance Materials and Technologies og UOP-virksomheter. «I fremtiden håper vi å kunne bruke kvanteberegning til å forutsi molekylære egenskaper for nye molekyler, som for eksempel nye kjølemedier som bidrar til lav global oppvarming, og nye løsemidler for utvinning av karbondioksid.»

Helsevesen og legemiddelindustri

I gjennomsnitt tar det 10 til 13 år og mer enn USD 2,5 milliarder å ta en ny medisinsk behandling fra oppdagelse til pasient, ifølge Cynthia Pussinen, Honeywells daglige leder for Life Sciences and Specialty Chemicals. Oddsene for å lykkes er svært lave.  «Å utnytte kraften til kvantedatabehandling kan gi muligheter for å forkorte tidslinjen betydelig for – og forbedre kvaliteten på – forskjellige stadier av farmasøytiske forskning og utvikling», sier Cynthia. «De første store bruksmulighetene ligger sannsynligvis i viktige tidlige stadier, inkludert identifikasjon og validering av mål, «in silico»-modellering (datamaskin) av molekylære strukturer og optimalisering.» Cynthia spår at forbedringer fra modelleringssystemer på kvantedatamaskiner kan hjelpe biovitenskapelige bedrifter med å redusere tidsbruken betydelig i forhold til dagens gjennomsnittlige prekliniske fase på tre til seks års samt øke farten på og redusere kostnadene ved medikamentutvikling.

Logistikk og robotikk

Transport- og e-handelsselskaper er avhengige av å flytte varer fra ett sted til et annet effektivt og sikkert. Det krever sensorer på utstyr i både lagre, fabrikker og distribusjonssentre, noe som fører til enorme datamengder. Maskinlæringsalgoritmer tar disse dataene og bruker innsikt for å fatte meningsfulle beslutninger. Kvantedatabehandling kan identifisere de beste stedene å integrere sensorer for å fange de mest meningsfulle dataene, samt øke maskinlæringsprosessen. Kvanteteknologi kan også fastslå hva som er de mest effektive veiene å ta for ansatte eller roboter som beveger seg rundt på lageret.

Finans

Kvantedatabehandling vil også kunne hjelpe finansinstitusjoner med å løse problemer for kundene. For investeringer vil kvantedatamaskiner bidra til å optimalisere investeringsporteføljer og prise komplekse finansielle derivater. Teknologien vil også hjelpe institusjoner med å karakterisere uregelmessige transaksjoner mer presist og oppdage svindel raskt.