/content/honeywellbt/us/en/search.html

Hvordan vi når karbonnøytralitet innen 2035

Vi vil bygge på bærekraftsprosjektene våre, og utnytte Honeywells prosesser og teknologier for å hjelpe planeten

I april 2021 tok vi det neste steget mot å forplikte oss til å hjelpe miljøet.

Vi lover å være karbonnøytrale i både våre anlegg og vår drift generelt innen 2035, og å fortsette å undersøke og evaluere karbonutslipp opp og ned i vår forsyningskjede for å kvantifisere og håndtere dem der det er mulig.

«Honeywell har en lang historie med å forbedre vår egen miljø- og bærekraftprofil, samtidig som vi tilbyr innovative produkter og tjenester som også forbedrer kundenes profiler», sa Honeywells styreformann og CEO, Darius Adamczyk. «Vi vil fortsette å investere i våre anlegg og i nye teknologier som vil redusere karbonavtrykket vårt og bidra betydelig til global innsats for å redusere klimaendringene.»

Her er en titt på dette løftet.

Definere karbonnøytral

Karbondioksid (CO2) er den mest kjente av drivhusgassene, som fanger varme i atmosfæren.  Andre drivhusgasser kan måles ved hjelp av CO2 globalt oppvarmingspotensial, eller «GWP», som en enhet (kalt «CO2-ekvivalent» eller «CO2e»).

Det har en negativ innvirkning på miljøet.

Å være karbonnøytral betyr at vi vil eliminere CO2-utslipp fra både våre anlegg og vår drift generelt innen 2035.

Hvordan vi kommer dit

Vi har allerede tatt store skritt mot karbonnøytralitet. Siden 2004 har vi redusert klimagassintensiteten med mer enn 90 %. Vi har gjort det ved å integrere bærekraft med vårt kjerneoperativsystem, og generere tusenvis av effektivitetsprosjekter gjennom hele driften. 

I løpet av de neste 14 årene vil vi takle resten.

Vi vil fullføre enda flere energisparingsprosjekter, konvertere til fornybare energikilder, fullføre kapitalforbedringsprosjekter på våre anlegg, elektrifisere vår flåte av firmabiler og bruke troverdige karbonkvoter.

«Løftet vårt i sin helhet er å både gå karbonnøytralt for vår drift og for våre anlegg, men også å fortsette og undersøke og evaluere karbonutslipp opp og ned i vår forsyningskjede og å kvantifisere og håndtere dem der det er mulig», sa Honeywells Chief Sustainability Officer, Evan van Hook.

Forbi vårt eget fotavtrykk

Etter hvert som karbonnøytralitet blir utbredt over hele verden, er vi forberedt på å hjelpe andre selskaper og kunder med å oppnå karbonnøytralitet.

Vi kan gjøre det gjennom våre produkter og teknologier som hjelper miljøet.

For eksempel vårt utvalg av Solstice-kjølemidler, -drivmidler og -løsemidler, med lav global oppvarming. Solstice har unngått utslipp av over 200 millioner metriske tonn karbondioksidekvivalenter fra å bli sluppet ut i atmosfæren i henhold til våre estimater.  Dette tilsvarer fjerning av mer enn 42 millioner biler fra veien i ett år.