/content/honeywellbt/us/en/search.html

Budúcnosť leteckej dopravy

Ste pripravení na rezerváciu ďalšieho letu? Na ceste očakávajte tieto zmeny

S návratom zamestnancov do komerčných a firemných budov budú prepojené údaje vedúcim pomáhať pri prijímaní informovanejších rozhodnutí.

V rámci nového partnerstva medzi spoločnosťami Honeywell a SAP sa – po prvýkrát – spoja finančné aj prevádzkové údaje, čím sa zabezpečia prehľady o celej spoločnosti.

„Skutočne pomáhame správcom podnikových nehnuteľností reagovať na novú realitu, ktorú ochorenie COVID 19 prinieslo, a to: Ako pomáhame podporovať prácu na diaľku? Ako pomáhame pri presadzovaní vzájomných odstupov medzi ľuďmi? Ako pomáhame zvládať nepredvídateľné prílivy a odlivy ľudí prichádzajúcich do kancelárie v tomto novom svete?,“ hovorí Que Dallara, prezidentka a výkonná riaditeľka spoločnosti Honeywell Connected Enterprise.  

Podniky, ktoré majú jeden pohľad na finančné a prevádzkové údaje, sa budú môcť rozhodovať rýchlejšie.

„Spoločnosti chcú mať skutočne dôveru v údaje a požadujú ich škálovateľnosť,“ uviedol Peter Maier, prezident odvetvového a zákazníckeho poradenstva spoločnosti SAP.

Nižšie uvádzame príklad toho, ako budú podniky využívať cloud na vyriešenie výzvy zjednotenia prevádzkových a obchodných údajov.

Získavajte údaje „na okraji“

Podnikové operácie sú zložité a využívajú sa pri nich vlastné prevádzkové technológie (OT), ktoré generujú údaje v silách. Len si predstavte všetky zariadenia a prostriedky, ktoré spoločnosti používajú na vykonávanie svojich každodenných činností, od strojov v priemyselných prevádzkach, dopravných prostriedkov, bezpečnostných opatrení až po systémy budov, ako sú vzduchotechnické či protipožiarne systémy. Tieto prostriedky sú pritom na „okraji“ podniku a často interagujú priamo so zamestnancami, používateľmi a zákazníkmi – na rozdiel od základných IT systémov, ktoré fungujú na podnikových serveroch.

Kombinujte analytické údaje IT a OT s cloudom

Už samotný prístup k OT údajom (údajom z prevádzkových technológií) a práca s nimi sú výzvou a ich spojenie s obchodnými údajmi bolo takmer nemožné. S nutnosťou návratu do práce v novej ére po pandémii ochorenia COVID 19 sa však poznatky, ktoré podniky dokážu generovať z holistickej množiny údajov, zmenili zo sna na nevyhnutnosť. Vstúpte do cloudu.

Cloud budúcnosti zjednotí údaje IT aj OT do jedného nástroja. Vedúci podnikov tak zistia, ako a kedy sa ich zamestnanci môžu vrátiť do fyzických priestorov. Popri údajoch o plánovanom využití z podnikových systémov sa môžu pozrieť na údaje o príchode a odchode, a odmerať tak skutočné modely využívania. Vďaka tomu dokážu prijímať informovanejšie rozhodnutia o mieste práce a o celom podniku.

Prijímajte rozhodnutia založené na informáciách

Subjekty prijímajúce rozhodnutia predtým museli skutočnosti odhadovať na základe neúplného obrazu. Čoskoro budú môcť prepojiť obchodné a prevádzkové údaje a zistiť, ako sa ľudia skutočne pohybujú v celej budove. To môže pomôcť prísne kontrolovať kvalitu vzduchu, využitie, účinnosť vzduchotechnických systémov a súčasne pochopiť, ako rozhodnutia vedenia priamo ovplyvňujú pohodu a šťastie zamestnancov na základe ich porovnania s údajmi zo spätnej väzby oddelenia ľudských zdrojov z obchodných systémov.

Zjednotenie údajov z celého podniku odkryje nové poznatky, ktoré uvedú éru rozhodovania na základe údajov. Prosperita v prostredí po pandémii ochorenia COVID si bude vyžadovať efektívnosť, produktivitu a udržateľnosť v komerčných budovách, a to od kotolne až po zasadaciu miestnosť.