/content/honeywellbt/us/en/search.html

Връзка с екипа за поддръжка

Ние сме тук, за да помогнем 

Попълнете формуляра по-долу: за поддръжка на продукт или услуга, които вече имате, или други въпроси, свързани с компанията. Ще се свържем с вас възможно най-скоро.  

Искате да получите по-бърза помощ? Разгледайте тези връзки и намерете отговори на Вашите въпроси: 


За информация как можем да помогнем на Вашия бизнес, моля, свържете се с отдела за продажби.

Бърза помощ за поддръжка

Обслужване и поддръжка на клиенти на жилищни термостати и системи за сигурност: щракнете тук

Техническа поддръжка на Honeywell BMS (Система за управление на сгради): щракнете тук

Поддръжка на скенери и принтери: щракнете тук

Обслужване на клиенти и техническа поддръжка

Център за поддръжка

Потърсете правилните контакти за поддръжка или продажби за Вашия продукт

Обслужване на клиенти за собственици на жилища

Термостати, охранителни и други продукти в дома Ви

Поддръжка в областта на въздухоплаването

Техническа поддръжка в областта на въздухоплаването и поддръжка, свързана с поръчките

Техническа поддръжка на сгради

BMS, противопожарни системи и други услуги, свързани със сгради

Поддръжка на изследователски химикали

Хидранал и други химични продукти 

Поддръжка за безопасността и производителността

Принтери, скенери, логистика, оборудване за безопасност и др.

Връзка с нас

Please enter a Name.
Please select a Country.
Please enter an City.
Incorrect phone number. Please try again.
Please select a Topic.
Please enter a Topic.
Please select a Relationship.
Please select a home product
Please enter home product.
Please select a customer-service product
Please select an Industry.
Please select a home product
Please select Buildings product
Please select a Chemicals and Performance Materials product
Please select a Industrial and Manufacturing product
Please select a Safety product
Please enter a name of a product.
Please enter a Number.
Please enter a Comment.
Crossed the character limit.
Please verify that you are a Human.

We will only use your personal information to respond to your inquiry. Our Privacy Policy provides detailed information on how we use and protect your personal information.