/content/honeywellbt/us/en/search.html

Как квантовите компютри ще преобразят бъдещето на 5 промишлености

От оптимални самолетни маршрути до идеални траектории за роботи, невъзможните проблеми най-сетне ще получат отговори.

Сътресенията от квантовите компютри скоро ще се появят.

Нашият квантов компютър вече е на разположение на корпоративни клиенти, за да започнат да изследват силата на технологията.

В различните отрасли квантовите компютри ще решават широк спектър от проблеми – от оптимизация през симулация до машинно обучение.

„Много се вълнуваме от бъдещето на квантовите изчислителни технологии, които може да доведат до значителни подобрения в изчислителната мощност, оперативните разходи и скоростта“, казва Тони Ътли, президент на Honeywell Quantum Solutions.  „С търговското издание на Honeywell System Model H0очакваме с нетърпение да работим с организации, с които да изследваме как квантовите компютри ще принадят стойност към бизнеса им.“

В допълнение, нашето партньорство с Azure Quantum на Microsoft ще направи квантовите компютри още по-достъпни, като предложи отворена екосистема, която осигурява на изследователите и учените бърз и лесен достъп до квантовите изчислителни системи на Honeywell.

Ето как промишленостите могат да бъдат преобразени чрез квантови компютри:

Въздухоплаване

Компаниите от въздухоплавателната промишленост са изправени пред много предизвикателства със сложни решения. Да предположим например, че голяма буря може да наруши работата на авиокомпаниите. Като разглежда експоненциален брой променливи, квантовият компютър може да определи оптималните алтернативи за всеки маршрут, като по този начин ограничи влиянието на смущението. Друго предизвикателство? Най-добрите местоположения за летища в цялата страна или по света, за да може авиокомпанията да предлага резервни части за самолети. Квантовите компютри могат да помогнат да се намери най-добрият начин за разпределяне на ресурсите, така че пътниците, екипажът и графиците за техническо обслужване да бъдат засегнати възможно най-слабо.

Химия

Квантовите компютри вероятно ще имат много приложения в областта на химията, като например да симулират свойствата и поведението на новите молекулярни структури. „Квантовите изчисления са особено подходящи за молекулярно моделиране, тъй като притежават уникални характеристики, които могат да отговорят на вероятностните предизвикателства на квантовата механика“, казва Гавин Таулър, главен технологичен директор на Honeywell Performance Materials and Technologies и компаниите от UOP. „В бъдеще се надяваме да можем да използваме квантови компютри, за да предскажем молекулярните свойства на нови молекули, като например нови хладилни агенти със слаб ефект върху глобалното затопляне и нови разтворители за възстановяване на въглероден диоксид.“

Здравни грижи и фармацевтични продукти

Необходими са средно от 10 до 13 години и над 2,5 милиарда долара, за да премине нова медицинска терапия от откритието до пациента, според Синтия Пусинен, вицепрезидент на Honeywell и генерален мениджър на Life Sciences and Specialty Chemicals. Шансовете за успех са претеглени преобладаващо в полза на провала.  „Оползотворяването на мощта на квантовите изчисления може да предостави потенциал за значително съкращаване на сроковете и за подобряване на качеството на различни етапи от фармацевтичните процеси на изследователска и развойна дейност“, казва Синтия. „Най-големите първоначални възможности за приложение вероятно се крият в ключови ранни етапи, включително идентификация и валидиране на целите, in silico (компютърно) моделиране на молекулярни структури и оптимизация.“ Синтия прогнозира, че подобренията от системите за моделиране на квантови компютри могат да помогнат на компаниите, занимаващи се с природни науки, да намалят значително периода от средно три до шест години предклинична фаза, увеличавайки скоростта и намалявайки разходите за разработване на лекарства.

Логистика и роботика

Компаниите за доставка и електронна търговия зависят от ефикасния и безопасен транспорта на стоки. Това изисква сензори по оборудването в складове, фабрики и дистрибуторски центрове, което води до големи количества данни. Алгоритмите за машинно обучение събират тези данни и използват информацията, за да вземат смислени решения. Квантовите компютри биха могли да идентифицират най-подходящите места за вграждане на сензори за събиране на най-значимите данни, както и да ускорят процеса на машинно обучение. Квантовата технология би могла също така да определи най-ефективните траектории за придвижване на служителите или роботите из склада.

Финанси

Квантовите компютри ще могат да помогнат и на финансовите институции да решават проблемите на своите клиенти. В инвестирането квантовите компютри ще помогнат за оптимизиране на инвестиционните портфейли и ценообразуването на екзотични финансови деривати. Технологията ще помогне и на институциите по-точно да характеризират аномалии в транзакциите и бързо да откриват измами.