Vyhlásenie o súkromí a informácie o súboroch cookie

Úvod 

Spoločnosť Honeywell International Inc., jej pobočky a dcérske spoločnosti (súhrnne „Honeywell“) dbá o ochranu vášho súkromia. V tomto vyhlásení sú popísané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pri návšteve našich webových stránok alebo používaní online aplikácie, ktorá obsahuje odkaz na toto vyhlásenie (súhrnne „webové stránky“). Ďalej sa tu uvádza, aké informácie zhromažďujeme, keď nás kontaktujete (napr. pri poslaní komentára, otázky alebo žiadosti o podporu produktu a služieb). Dozviete sa, aké osobné údaje zhromažďujeme, na aké účely ich využívame a ako môžete upraviť naše užívanie týchto údajov. Popísané sú aj opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a spôsob, akým môžete svoje osobné údaje skontrolovať a opraviť. Prístupom na naše webové stránky alebo poskytnutím svojich údajov v rámci vášho kontaktovania udeľujete súhlas s postupmi zhromažďovania a spracovania údajov opísanými v tomto vyhlásení. 

Na účely tohto vyhlásenia sa „osobnými údajmi“ rozumejú údaje, ktoré možno využiť na identifikáciu konkrétnej osoby, ako sú meno, poštová adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Ak sú s osobnými údajmi spojené ďalšie informácie, napríklad rozhodnutie o odbere noviniek, informácie o kúpe produktov alebo obľúbených produktoch, stávajú sa tiež osobnými údajmi. 


Naše zhromažďovanie údajov 

Informácie získané priamo od vás Všeobecne platí, že webové stránky spoločnosti Honeywell môžete navštíviť bez zadania akýchkoľvek osobných údajov. Na niektorých stránkach môžeme požiadať o osobné údaje v spojení s poskytnutím služby alebo uskutočnením vyžiadanej transakcie. Niektoré osobné údaje nám môžete poskytnúť aj vtedy, keď nás kontaktujete (napr. pošlete komentár, otázku alebo žiadosť o podporu). Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame, môžu zahŕňať: 

  • kontaktné údaje, ako sú meno, titul, meno spoločnosti/organizácie, e-mailová adresa, telefónne a faxové číslo a poštová adresa,
  • informácie o vašej spoločnosti a pracovnom zaradení,
  • vaše voľby týkajúce sa e- marketingu,
  • finančné údaje (napríklad informácie o kreditnej karte alebo účte),
  • údaje, ako napríklad národnosť alebo krajina pobytu, na základe ktorých môžeme rozhodnúť o tom, či vám smieme podľa nariadenia o riadení vývozu poskytnúť informácie o určitých technológiách,
  • informácie slúžiace na prispôsobenie a uľahčenie používania našich webových stránok, napríklad prihlasovacie a technické údaje,
  • otázky týkajúce sa našich produktov a služieb a objednávky,
  • informácie, na základe ktorých budeme môcť rozhodnúť, ktoré produkty a služby najlepšie vyhovujú vašim potrebám,
  • informácie poskytnuté pri registrácii na udalosti,
  • spätnú väzbu k našim webovým stránkam a našim produktom a službám všeobecne.

Žiadne z týchto informácií nemusíte uvádzať, je však možné, že bez nich vám nebudeme môcť poskytnúť požadovanú službu alebo nebude možné dokončiť transakciu. 

Informácie získavané automaticky Zhromažďujeme informácie o vašich návštevách našich webových stránok, napríklad o tom, ktoré stránky zobrazíte, o počte prenesených bajtov, odkazoch, na ktoré kliknete, materiáloch, ktoré zobrazíte, a ďalších akciách, ktoré na našich stránkach urobíte. Tieto informácie môžeme spojiť s vašimi osobnými údajmi a používať v súlade s týmto vyhlásením o súkromí. Ďalej zhromažďujeme určité štandardné informácie, ktoré váš prehliadač posiela na každú navštívenú webovú stránku. Je to napríklad vaša IP adresa, typ, možnosti a jazyk prehliadača, operačný systém, dátum a čas prístupu na stránku a web, z ktorého ste na niektorú z našich stránok prešli. Tieto štandardné informácie nespájame s ostatnými osobnými údajmi. 

Naše použitie údajov 

Služby a transakcie Vaše osobné údaje používame na poskytnutie služieb alebo uskutočnenie vyžiadaných transakcií, okrem iného napríklad poskytnutie informácií o výrobkoch či službách spoločnosti Honeywell, registráciu kúpených produktov, spracovanie objednávok, vybavenie reklamácií, poskytnutie náhradných príručiek k produktom, vybavenie žiadostí o zákaznícky servis a pomoc s používaním našich webových stránok. Aby sme vám mohli ponúknuť ucelenejší zážitok pri komunikácii so spoločnosťou Honeywell, napríklad aby sme mohli zistiť, aké sú vaše preferencie a ako používate výrobky a služby spoločnosti Honeywell, zlepšiť vývoj a správu svojich výrobkov, služieb a zákazníckeho servisu a poskytnúť vám informácie o výrobkoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať, môžeme informácie získané na webových stránkach spojiť s údajmi, ktoré zhromažďujeme alebo získavame inými spôsobmi. 

Zlepšovanie webových stránok a produktov Vaše osobné údaje môžeme využiť na obchodnú analýzu alebo iné účely zlepšovania kvality nášho podniku, webových stránok a výrobkov či služieb spoločnosti Honeywell (vrátane nových) alebo na uľahčenie používania našich stránok tým, že nebude treba opakovane zadávať rovnaké údaje, alebo prispôsobenie našich stránok vašim konkrétnym predstavám alebo záujmom. 

Komunikácia Vaše osobné údaje môžeme využiť na poslanie informácií o výrobkoch alebo službách spoločnosti Honeywell, ktoré by vás mohli zaujímať, alebo prieskumov o vašom používaní výrobkov a služieb. Na odmietnutie posielania reklamných textov môžete využiť kontaktné údaje uvedené v tomto vyhlásení o súkromí. V každom propagačnom e-maile, ktorý vám pošleme, bude navyše uvedený odkaz na zrušenie odberu, ktorý umožní zrušiť posielanie podobných oznamov. Ak sa rozhodnete odber zrušiť, odstránime vás do 10 pracovných dní z príslušného zoznamu príjemcov. 

Uchádzači o zamestnanie V spojení so žiadosťou o zamestnanie nám môžete poskytnúť určité osobné informácie, ako je napríklad životopis. Tieto informácie môžeme využívať v celej spoločnosti Honeywell na zváženie vhodnosti na pracovné miesto. Ak žiadosť o zamestnanie nevybavíme kladne, vaše informácie si istý čas ponecháme na budúcu potrebu, ak výslovne neuvediete, že si to neželáte. 

Okrem uvedených použití môžeme získané informácie využiť na odhaľovanie, prevenciu a riešenie podvodov, narušenia duševného vlastníctva, porušenia našich podmienok použitia, porušenia zákona alebo iného zneužitia webových stránok. 

Používanie súborov cookie a webových majákov 

Cookies sú textové súbory s malým množstvom informácií, ktoré sa ukladajú na váš pevný disk alebo do pamäti prehliadača pri návšteve webových stránok spoločnosti Honeywell. Súbory cookie sú užitočné na prispôsobenie obsahu a rozloženia stránok a umožňujú rozpoznať počítače alebo ostatné zariadenia, z ktorých sa naše webové stránky v minulosti zobrazili. Majú množstvo rôznych využití, umožňujú si napríklad zapamätať vaše nastavenie, pomáhajú nám zlepšovať použiteľnosť a výkon webových stránok a prispievajú k väčšej spokojnosti s ich používaním. 

Na našich webových stránkach môžu byť umiestnené aj elektronické obrázky nazývané webové majáky (alebo tiež súbory gif tvorené jedným pixelom), ktoré umožňujú spočítať, koľko používateľov navštívilo konkrétne stránky. Webové majáky môžu obsahovať aj propagačné e-mailové správy alebo súhrny správ, kde umožňujú zistiť, či sa správy otvorili a či viedli k nejakej akcii. 

Kategórie súborov cookie 

Súbory cookie na webových stránkach spoločnosti Honeywell patria do jednej zo 4 kategórií: Nevyhnutné, Výkon, Funkčnosť a profily a Reklama. 

1. Nevyhnutné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné, lebo umožňujú navigáciu na stránkach a používanie funkčných prvkov, predovšetkým v spojení s vyhľadávaním informácií a so zadávaním objednávok. Požadované služby by bez nich nebolo možné poskytnúť. Tieto súbory cookie o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa mohli použiť v marketingu, ani nesledujú históriu vášho pohybu na internete. Príkladom môže byť „súbor cookie pre nákupný košík“ slúžiaci na zapamätanie produktov, ktoré chcete kúpiť, keď ich pridáte do nákupného košíka alebo pokračujete potvrdením objednávky.

2. Súbory cookie na výkon

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o vašom používaní webových stránok, napríklad ktoré stránky navštevujete najčastejšie alebo či niektoré stránky hlásia chybu. Zhromažďujú len anonymné informácie, ktoré slúžia na zlepšovanie funkčnosti našich stránok. 

Tieto súbory neslúžia na zobrazovanie cielenej online reklamy. Bez nich nemôžeme zistiť, aký výkon majú naše stránky, a urobiť príslušné zlepšenia, ktoré by prispeli k lepšiemu zážitku z ich prehliadania. Na našich stránkach sa používajú napríklad súbory cookie Google a Adobe Analytics (podrobnejšie nižšie).

3. Súbory cookie na funkčnosť a profily

Tieto súbory cookie umožňujú uložiť informácie, ktoré na našich stránkach zadáte, napríklad predvoľbu jazyka, a ďalej technické informácie užitočné na interakciu s našimi webovými servermi. Pamätajú si napríklad vaše používateľské ID a prvky vášho profilu. Zároveň prispievajú k tomu, aby bola vaša návšteva stránok a marketingová snaha spoločnosti Honeywell užitočná. Možno ich využiť aj na poskytnutie vyžiadaných služieb, napríklad prehranie videa alebo poslanie komentára na blogu. Informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, môžu byť anonymné a nemôžu sledovať vašu činnosť na iných webových stránkach. 

Bez týchto súborov cookie si nemôže webový server zapamätať voľby zadané predtým a prispôsobiť stránky vašim potrebám. Do súboru cookie napríklad ukladáme vaše predvoľby (nastavenie) jazyka, čo nám umožňuje zobraziť výsledky vyhľadávaní v správnom jazyku, alebo vašu voľbu vzhľadu informačného banera o súboroch cookie, ktorý na našich stránkach zobrazujeme. Vďaka tomuto súboru cookie si budeme pamätať vašu voľbu vzhľadu informačného banera pri následných návštevách toho istého webu, kde ste voľbu zadali, a všetkých ďalších stránok spoločnosti Honeywell v rámci tej istej domény alebo rovnakej domény najvyššieho radu.

4. Súbory cookie na reklamu

Tieto súbory cookie sa môžu použiť na zobrazenie reklamy, ktorá lepšie zodpovedá vašim záujmom. Môžu tiež obmedzovať počet zobrazení reklamy a pomáhať pri meraní účinnosti reklamnej kampane. Tieto súbory cookie môžu sledovať návštevy iných webových stránok, neobsahujú však väčšinou informácie o vašej identite. 

Bez týchto súborov sa zobrazované online reklamy menej prispôsobia vašim záujmom.Nastavenie predvolieb k súborom cookie 

Máte možnosť súbory cookie prijať alebo odmietnuť. Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma, avšak väčšinou môžete upraviť nastavenie prehliadača a súbory cookie odmietnuť alebo zobraziť oznámenie pri ich ukladaní na disk. V prípade, že sa rozhodnete súbory cookie odmietnuť, je možné, že nebudete môcť plne využívať funkčnosť stránok spoločnosti Honeywell alebo iných webových stránok, ktoré navštívite. 

Naše použitie webovej analýzy 

Spoločnosť Honeywell používa štandardnú webovú analýzu na sledovanie návštev na svojich stránkach. Tieto analytické údaje poskytujú služby Google Analytics a Adobe Analytics. Informácie, ktoré súbor cookie obsahuje o vašom používaní našich stránok (včítane vašej IP adresy), sa poskytnú serverom Google a Adobe v Spojených štátoch, kde sa uložia. Spoločnosti Google a Adobe tieto informácie použijú na vyhodnotenie vášho používania našich stránok, zostavenie správ o aktivite na stránkach pre prevádzkovateľa a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na stránkach a využívaním internetu. Tieto informácie môžu tiež poskytnúť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany pre nich spracúvajú informácie. Spoločnosti Google a Adobe nebudú spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré majú k dispozícii. 

Zaradenie do webovej analýzy môžete odmietnuť nainštalovaním nasledujúcich nástrojov. 

Odkaz na odmietnutie Google Analytics 
Odkaz na odmietnutie Adobe Analytics 

Signály na nesledovanie a podobné mechanizmy 

Niektoré webové prehliadače môžu serveru, s ktorým používateľ komunikuje, posielať signály na nesledovanie. Keďže rôzne webové prehliadače túto funkciu implementujú a aktivujú rôznymi spôsobmi, nie je vždy isté, či používatelia chcú tieto signály posielať a či o nich vôbec vedia. V súčasnosti sa ani členovia poprednej organizácie vydávajúcej internetové štandardy nezhodujú v tom, ako by sa webové servery mali zachovať, keď také signály prijmú. 

Spoločnosť Honeywell v súčasnosti na také signály nereaguje. Ak sa stanoví a prijme konečný štandard, spoločnosť Honeywell prehodnotí svoje stanovisko, ako k týmto signálom pristupovať. 

Sprístupnenie osobných údajov 

S výnimkou prípadov opísaných nižšie nebudeme bez vášho súhlasu poskytovať mimo spoločnosti Honeywell osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich stránok alebo ktoré nám poskytnete pri kontakte. 

Sprístupnenie poskytovateľom služieb Spoločnosť Honeywell najíma ďalšie spoločnosti, ktoré jej poskytujú služby, ako sú webhosting, rozosielanie informácií, uskutočňovanie prieskumov, spracovanie transakcií, analýza webových stránok a obchodné a ďalšie analýzy s cieľom zlepšovať kvalitu podniku, webové stránky a výrobky či služby spoločnosti Honeywell. Týmto spoločnostiam poskytujeme iba tie časti vašich osobných údajov, ktoré potrebujú na efektívne poskytovanie týchto služieb. Tieto spoločnosti a ich zamestnanci nesmú používať osobné údaje, ktoré od spoločnosti Honeywell prijmú, na žiadne iné účely. 

Sprístupnenie distribútorom Pri vybavovaní vašej žiadosti môžeme poskytnúť vaše osobné údaje spoločnostiam, ktoré distribuujú naše výrobky. V takom prípade poskytneme spoločnostiam iba tie časti osobných údajov, ktoré sú potrebné na vybavenie žiadosti. Dané spoločnosti a ich zamestnanci navyše nesmú používať tieto osobné údaje na žiadne iné účely. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o dovolenie poskytnúť vaše údaje distribútorom na iné marketingové účely než na vybavenie vašej žiadosti. Vaše údaje však na také marketingové účely neposkytujeme bez vášho výslovného súhlasu. 

Sprístupnenie v spojení s transakciami V spojení s niektorými transakciami môžeme sprístupniť niektoré alebo všetky vaše osobné údaje finančným inštitúciám, vládnym úradom a prepravným alebo poštovým spoločnostiam, ktoré sa na vybavení transakcie podieľajú. 

Sprístupnenie v spojení s akvizíciami alebo divestíciami Za určitých okolností sa spoločnosť Honeywell môže zo strategických alebo z iných obchodných dôvodov rozhodnúť predať, kúpiť, uskutočniť fúziu alebo inak reorganizovať svoje podniky v niektorých krajinách. Súčasťou takej transakcie môže byť sprístupnenie osobných údajov potenciálnym alebo skutočným kupujúcim alebo prijatie osobných údajov od predávajúcich. Informácie, ktoré si o vás udržiavame, môžeme sprístupniť do miery primerane nevyhnutnej na dokončenie vyjednávaní alebo fúzie, akvizície či predaja časti alebo celého majetku spoločnosti Honeywell. Zásadou spoločnosti Honeywell je zaistiť pri podobných transakciách primeranú ochranu odovzdávaných informácií. 

Sprístupnenie z iných dôvodov Osobné údaje môžeme sprístupniť aj vtedy, keď to vyžaduje alebo povoľuje zákon alebo v dobrej viere, že je taký postup nevyhnutný na dodržanie zákonných požiadaviek či požiadaviek súdneho procesu, na ochranu našich práv a majetku alebo v naliehavých prípadoch na zaistenie bezpečnosti určitej osoby. 


Zabezpečenie 

Spoločnosť Honeywell dbá na zabezpečenie vašich osobných údajov. Používame celý rad bezpečnostných technológií a postupov, ktoré chránia vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo sprístupnením. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad ukladáme v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s obmedzeným prístupom. Pri prihlasovaní na webové stránky je vašou povinnosťou zabezpečiť heslo a neposkytovať tieto informácie iným osobám. Pri pohybe na webových stránkach, kde ste prihlásení, alebo pri presune medzi webmi, ktoré používajú rovnaký spôsob prihlasovania, overujeme vašu identitu pomocou šifrovaného súboru cookie uloženého vo vašom zariadení. 


Kontrola osobných údajov 


V niektorých prípadoch môžete osobné údaje poskytnuté prostredníctvom webových stránok skontrolovať a opraviť na stránke, kde ste ich pôvodne zadali. Vo všetkých prípadoch tiež môžete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie požiadať o kontrolu a opravu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme na webových stránkach alebo ktoré nám poskytnete pri kontakte, alebo môžete požiadať spoločnosť Honeywell, aby ich prestala používať. Skôr ako vám umožníme prístup k osobným údajom, môžeme overovať vašu identitu. Môžete nám pomôcť udržiavať správne údaje a informovať nás o zmene poštovej adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. 


Súhlas s medzinárodným prenosom osobných údajov 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich stránok alebo ktoré nám poskytnete pri kontakte, môžeme poslať do Spojených štátov alebo inej krajiny, kde má spoločnosť Honeywell či jej zástupcovia alebo dodávatelia pobočky. Informácie tam môžeme aj uchovávať a spracúvať. Zákony, ktoré chránia osobné údaje v týchto krajinách, sa môžu líšiť od zákonov krajiny, kde žijete, vynaložíme však primerané úsilie na zaistenie ochrany vášho súkromia. Použitím našich webových stránok alebo poskytnutím svojich údajov súhlasíte s prenosom údajov mimo vašej krajiny. 


Údaje detí 

Spoločnosť Honeywell vedome nezískava údaje od detí a jej webové stránky nie sú určené deťom. 


Odkazy na ďalšie weby 

Naše stránky môžu obsahovať odkazy na iné weby, napríklad distribútorov a predajcov spoločnosti Honeywell, profesijné a vládne organizácie a publikácie. Odkazujeme aj na externých poskytovateľov, ktorí hosťujú, spravujú a prevádzkujú online školenia. Snažíme sa síce uvádzať odkazy len na webové stránky, ktoré spĺňajú naše vysoké štandardy a rešpektujú súkromie, nezodpovedáme však za obsah, zabezpečenie ani postupy ochrany súkromia na týchto weboch. 


Vymáhanie tohto vyhlásenia o súkromí/Kontaktné údaje 

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia alebo nášho spôsobu zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, skontaktujte sa s nami prostredníctvom údajov uvedených nižšie. Na vaše otázky a pripomienky budeme bezprostredne reagovať a pokúsime sa vypracovať uspokojivé riešenie. 

E-mail
HoneywellPrivacy@honeywell.com 

Poštová adresa: 

Honeywell Privacy
4D5
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950


Zmeny vyhlásenia o súkromí 

Spoločnosť Honeywell môže toto vyhlásenie o súkromí príležitostne upraviť. Ak to urobí, zmení sa dátum poslednej aktualizácie uvedený nad a pod vyhlásením o súkromí. V prípade, že sa podstatne zmení spôsob zhromažďovania, používania a/alebo poskytovania osobných údajov, ktoré o vás získavame prostredníctvom webových stránok, upozorníme vás na to poslaním e-mailu na poslednú e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, alebo umiestnením viditeľného oznámenia o zmene na webové stránky.