/content/honeywellbt/us/en/search.html

Bulut Nasıl Veriye Dönüşüyor?

İşletmeler, kuruluş genelinde tek operasyonel ve finansal içgörülere sahip olacak 

Çalışanlar ticari ve kurumsal binalara dönerken, bağlantılı veriler liderlerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak.

Honeywell ve SAP arasındaki yeni ortaklık, ilk kez, finansal ve operasyonel verileri birleştirerek tüm kuruluş genelinde içgörüler sağlayacak.

Honeywell Connected Enterprise başkanı ve icra kurulu başkanı Que Dallara "Kurumsal emlak yöneticilerinin, COVID 19'un yüz yüze bıraktığı yeni gerçekliğe yanıt vermesine gerçekten yardımcı oluyoruz: Uzaktan çalışmaya nasıl yardımcı oluruz? Sosyal mesafeyi güçlendirmeye nasıl yardımcı oluruz? Bu yeni dünyada ofise gelen insanların öngörülemeyen gelgitler ve akışlarını yönetmeye nasıl yardımcı olabiliriz, "dedi. .  

Tek finansal ve operasyonel veri bakışına sahip işletmeler daha hızlı kararlar alabilecektir.

SAP sektör ve müşteri danışmanlığı başkanı Peter Maier, "Şirketler gerçekten ölçeklenebilirlik ve verilere güven arıyor" dedi.

İşletmeler operasyon ve işletme verilerini birleştirme zorluklarının üstesinden gelmek için bulutu işte böyle kullanacak .

Uçta veri toplayın

Yığın halinde veri üreten tescilli operasyon teknolojisi (OT) varlıklarını içeren kurumsal operasyonlar karmaşıktır. Şirketlerin fabrika zeminlerindeki makinelerden, taşıt araçlarından, güvenlik önlemlerinden HVAC ve yangın gibi bina sistemlerine kadar günlük çalışmalarını gerçekleştirmek için kullandıkları tüm cihazları ve varlıkları düşünün. Bu varlıklar, kurumun "ucunda" yer alır ve kurumsal sunucularda bulunan temel BT sistemlerinden farklı olarak, genellikle doğrudan çalışanlar, kullanıcılar ve müşterilerle etkileşim içindedir.

BT ve OT analitiğini bulutla birleştirin

Yalnızca OT verilerine erişmek ve bunlarla çalışmak zaten bir zorluktur; bunları iş verileriyle birleştirmek neredeyse imkansız olmuştur. Ancak yeni COVID 19 sonrası işe dönüş desteği ile, işletmelerin bütünsel bir veri kümesinden üretebilecekleri içgörüler bir rüyadan bir gerekliliğe dönüştü. Buluta girin.

Geleceğin bulutu, hem BT hem de OT verilerini tek bir araçta birleştirecek. İş liderleri, çalışanlarının nasıl ve ne zaman fiziksel olarak işe döneceğini anlayacaklar. İş sistemlerinden gelen planlanan kullanım verilerinin yanı sıra, sahada ve kuruluş genelinde bilgiye dayalı kararlar almak için gerçek kullanım modellerini ölçmek üzere işyerine giriş ve çıkış verilerine bakabilirler.

İçgörüye dayalı kararlar verin

Önceden karar vericiler resmin tamamını görmeksizin tahmin yürütmek zorundaydı. Yakında, insanların binada gerçekten nasıl hareket ettiğini öğrenmek için işletme ve operasyon verilerini birbirine bağlayabilirler. Bu, liderliğin seçimlerinin iş sistemlerinden gelen İK geri bildirim verileriyle karşılaştırarak çalışanların sağlık ve mutluluğunu nasıl doğrudan etkilediğini bilirken, hava kalitesini, kullanım oranını, HVAC verimliliğini sıkı bir şekilde kontrol etmeye yardımcı olabilir.

Kurum genelinde verileri birleştirmek, verilere dayalı karar verme çağını başlatacak yeni içgörüler ortaya çıkaracak. COVID sonrası ortamda başarılı olmak, kazan dairesinden yönetim kurulu salonuna kadar ticari binalarda verimlilik, üretkenlik ve sürdürülebilirliği sağlamayı gerektirecektir.