/content/honeywellbt/us/en/search.html

4 zrównoważone innowacje pomagające planecie

Jak ochrona środowiska gwarantuje świetlaną przyszłość.

Coraz więcej branż dąży do neutralności węglowej, włączając w to cel panelu ONZ, czyli globalna neutralność węglowa do 2050 roku.

Niedawno podjęliśmy nasze własne zobowiązanie do jeszcze szybszego osiągnięcia neutralności węglowej we wszystkich naszych obiektach i operacjach – do 2035 roku. Ponadto, 50% naszego budżetu na badania i rozwój przeznaczamy na technologie i innowacje, które poprawiają kondycję środowiska i społeczeństwa.

Oto jak innowacje pomogą światu osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

Badania podczerwienią wykrywające wycieki emisji

Co to jest: Wyobraźmy sobie, że możemy dostrzec niewidoczne zanieczyszczenia i zapobiegać powstawaniu większych emisji i zagrożeń dla bezpieczeństwa. Nasz system Honeywell Gas Cloud Imaging (GCI) to właśnie potrafi. W sposób ciągły monitoruje wycieki gazów, mogących mieć wpływ na klimat, takich jak metan, w zakładach przemysłu naftowego i gazowego, chemicznego oraz energetycznego. System wykorzystuje sztuczną inteligencję, dostarczając operatorom zakładów łatwą do interpretacji kolorową wizualizację typu, lokalizacji, kierunku, wielkości i stężenia smug gazu. Dzięki temu mogą wcześniej wykrywać wycieki i szybciej na nie reagować.

Jak pomaga naszej planecie: Redukując wycieki metanu, przedsiębiorstwa mogą ograniczyć emisje, osiągnąć cele klimatyczne i poprawić bezpieczeństwo. Zastanów się: Według Environmental Defense Fund po 20 latach metan ma ponad 80 razy silniejsze właściwości zatrzymywania ciepła niż dwutlenek węgla.

Wodorowe ogniwa paliwowe do zasilania samolotów i taksówek powietrznych

Koncepcja drona przedstawiona powyżej

Co to jest: Ogniwo paliwowe działa poprzez przekształcanie zmagazynowanej energii chemicznej w elektryczność, podobnie jak akumulator. Wodorowe ogniwo paliwowe jest jednym z najbardziej powszechnych i może być stosowane w układach napędowych samolotów. Może zgromadzić od trzech do pięciu razy więcej energii niż akumulatorowy system elektryczny o tej samej masie. Prawidłowo zaprojektowany system wodorowych ogniw paliwowych waży mniej i jest mniejszy niż równoważny akumulatorowy system elektryczny.

Jak pomaga naszej planecie: Napęd na wodorowe ogniwa paliwowe może zmniejszyć wpływ lotnictwa na klimat o 75-90%, jak wynika z badania technologii wodorowej przeprowadzonego przez McKinsey. W przeciwieństwie do silnika spalinowego, stos ogniw paliwowych nie ma ruchomych części i może pracować cicho oraz bardziej wydajnie i niezawodnie. Ta forma napędu będzie szczególnie ważna, ponieważ przyszłość transportu zmienia się w kierunku taksówek powietrznych dalekiego zasięgu.

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla

Co to jest: Zakłady przemysłowe, takie jak elektrownie gazowe, zakłady produkcji wodoru, huty, cementownie i elektrownie wytwarzają gazy. Wychwytywanie dwutlenku węgla polega na oddzieleniu CO2 od tych gazów i ponownym jego wykorzystaniu lub trwałym składowaniu pod ziemią. Zasadniczo wysyła on węgiel z powrotem tam, skąd pochodzi.

Jak pomaga naszej planecie: Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla pomagają firmom i przemysłowi osiągnąć cele zerowej emisji netto. Może to być szczególnie przydatne w branżach, w których trudno jest to osiągnąć w inny sposób. Proces ten wytwarza również na skalę przemysłową niskoemisyjny wodór, który jest szeroko stosowanym źródłem czystej energii.

Uczenie maszynowe do optymalizacji energetycznej budynków

Co to jest: Budynki stają się coraz inteligentniejsze w przewidywaniu idealnych udogodnień, których oczekujemy. Oznacza to, że obiekty takie jak biura mogą automatycznie włączać i wyłączać klimatyzację w lecie oraz wyłączać oświetlenie, gdy pracownicy opuszczają pomieszczenie. Korzyścią płynącą z zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w budynkach jest możliwość optymalizacji zużycia energii – przede wszystkim energii elektrycznej i gazu dzięki zastosowaniu Honeywell Forge Energy Optimization.

Jak pomaga naszej planecie: Systemy HVAC są głównym obszarem zużycia energii w budynkach. Zarządcy budynków mogą wykorzystać tę technologię nie tylko do zapewnienia komfortu użytkownikom, ale także do zmniejszenia zużycia energii. Na przykład Hamdan Bin Mohammed Smart University odnotował 10% redukcję zużycia energii w budynkach swojego kampusu.