/content/honeywellbt/us/en/search.html

Liên hệ Bộ phận Hỗ trợ

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp 

Điền vào biểu mẫu dưới đây: để được hỗ trợ về một sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã có hoặc các câu hỏi khác về công ty. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất có thể.  

Bạn muốn nhận hỗ trợ nhanh hơn? Hãy xem qua các liên kết này và tìm câu trả lời cho các câu hỏi của bạn: 


Để biết thông tin về cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng.

Trợ giúp Hỗ trợ Nhanh

Hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Hệ thống An ninh và Bộ Điều nhiệt Dân dụng: nhấp vào đây

Hỗ trợ kỹ thuật BMS (Hệ thống Quản lý Tòa nhà) Honeywell: nhấp vào đây

Hỗ trợ Máy in & Máy quét: nhấp vào đây

Dịch vụ Khách hàng và Hỗ trợ Kỹ thuật

Trung tâm Hỗ trợ

Tìm kiếm hỗ trợ hoặc liên hệ nhân viên bán hàng phù hợp cho sản phẩm của bạn

Hỗ trợ Khách hàng cho Chủ nhà

Bộ điều nhiệt, thiết bị an ninh và các sản phẩm khác trong nhà bạn

Hỗ trợ Hàng không Vũ trụ

Hỗ trợ kỹ thuật hàng không vũ trụ và đơn đặt hàng

Hỗ trợ Kỹ thuật cho Tòa nhà

BMS, hệ thống cứu hỏa và các dịch vụ tòa nhà khác

Hỗ trợ Hóa chất Nghiên cứu

Hydranal và các sản phẩm hóa chất khác 

Hỗ trợ An toàn và Năng suất

Máy in, máy quét, kho vận, thiết bị an toàn và các thiết bị khác

Hỗ trợ Giải pháp Quy trình Công nghiệp

Điều khiển trong Công nghiệp và hơn thế nữa

Liên hệ với chúng tôi

Please enter a Name.
Please select a Country.
Please enter an City.
Incorrect phone number. Please try again.
Please select a Topic.
Please enter a Topic.
Please select a Relationship.
Please select a home product
Please enter home product.
Please select a customer-service product
Please select an Industry.
Please select a home product
Please select Buildings product
Please select a Chemicals and Performance Materials product
Please select a Industrial and Manufacturing product
Please select a Safety product
Please enter a name of a product.
Please enter a Number.
Please enter a Comment.
Crossed the character limit.
Please verify that you are a Human.

We will only use your personal information to respond to your inquiry. Our Privacy Policy provides detailed information on how we use and protect your personal information.