/content/honeywellbt/us/en/search.html

Tại sao phải chờ đợi tương lai khi bạn có thể tạo ra nó

Chúng tôi tin rằng những việc chúng tôi làm ngày hôm nay sẽ định hình tương lai của chúng tôi.

XEM VIDEO

Những việc chúng tôi làm

Chúng tôi đã không ngừng đổi mới trong suốt hơn 100 năm – và giờ đây chúng tôi đang tạo ra tương lai mới.

TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP

Những điều chúng tôi trân trọng

Các chương trình của chúng tôi phục vụ cộng đồng toàn cầu cũng như cho quê hương của chúng tôi.

Báo cáo về ESG

TRỤ SỞ CHÍNH

Charlotte, Bắc Carolina, Hoa Kỳ