/content/honeywellbt/us/en/search.html

Những điều bạn nên biết về Công ty điện toán lượng tử độc lập lớn nhất thế giới

Honeywell Quantum Solutions và Cambridge Quantum Computing sẽ kết hợp để hình thành một công ty mới.

Điện toán lượng tử sẽ cách mạng hóa cách chúng tôi làm việc và cho phép chúng tôi giải quyết một số thách thức cấp bách nhất thế giới.  Cambridge Quantum Computing và Honeywell Quantum Solutions đang hợp lực để mở rộng công nghệ mang tính đột phá này nhanh hơn.

Sau đây là thông tin chi tiết:

Honeywell Quantum Solutions :Một bộ phận trong Honeywell đã xây dựng chiếc máy tính lượng tử có hiệu suất cao nhất thế giới dựa trên công nghệ bẫy ion.

Cambridge Quantum Computing: Công ty hàng đầu thế giới về phần mềm, an ninh mạng và thuật toán sử dụng phổ biến trên nhiều nền tảng điện toán lượng tử, với các hoạt động tại Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản và được thành lập năm 2014.

Công ty mới: Điện toán lượng tử sẽ vẫn là một sáng kiến đột phá quan trọng đối với Honeywell. Sau khi giao dịch hoàn tất, Honeywell sẽ sở hữu đa số cổ phần trong công ty mới. Hoạt động kinh doanh phần mềm của CQC sẽ vẫn là bất khả tri phần cứng và hoàn toàn tương thích với tất cả các nhà cung cấp phần cứng lượng tử toàn cầu.

Điều này có nghĩa là: Công ty mới sẽ là công ty điện toán lượng tử độc lập lớn nhất, tiên tiến nhất thế giới, cung cấp chiếc máy tính lượng tử hiệu suất cao nhất thế giới và một bộ phần mềm lượng tử đầy đủ, bao gồm hệ điều hành lượng tử đầu tiên và tiên tiến nhất.

Mở rộng siêu nhanh: Công ty độc lập mới sẽ mang đến cách tốt nhất để thiết lập các nguồn tài nguyên mới, đa dạng ở quy mô lớn giúp thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng.

Tương lai của điện toán lượng tử: Công nghệ sẽ đáp ứng nhu cầu cải thiện tính toán trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm an ninh mạng, tìm và phân phối thuốc, khoa học vật liệu, tài chính và tối ưu hóa cho các thị trường công nghiệp.