/content/honeywellbt/us/en/search.html

Cách thức chúng tôi đạt được Trung hòa Carbon trước năm 2035

Chúng tôi sẽ xây dựng các dự án bền vững, tận dụng các quy trình và công nghệ của Honeywell để giúp hành tinh này

Vào tháng 4 năm 2021, chúng tôi đã thực hiện bước tiếp theo để cam kết giúp đỡ môi trường.

Chúng tôi cam kết trung hòa carbon trong các cơ sở và hoạt động của mình trước năm 2035, đồng thời tiếp tục điều tra và đánh giá lượng khí thải carbon dao động trong chuỗi cung ứng của chúng tôi cũng như định lượng và xử lý lượng khí thải đó nếu có thể.

Darius Adamczyk, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Honeywell, cho biết: “Hyanwell có lịch sử lâu đời trong việc cải thiện hồ sơ về môi trường và tính bền vững của chính chúng tôi trong quá trình cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo cũng như cải thiện hồ sơ của khách hàng”. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các nhà máy của mình và vào các công nghệ mới giúp giảm lượng khí thải carbon và đóng góp đáng kể vào các nỗ lực toàn cầu để giảm thiểu biến đổi khí hậu.”

Sau đây là tổng quan về cam kết đó.

Định nghĩa Trung hòa Carbon

Carbon dioxide (CO2) là khí nhà kính phổ biến nhất, khiến nhiệt bị giữ lại trong bầu khí quyển của chúng ta.  Các khí nhà kính khác có thể được đo bằng cách sử dụng đơn vị tiềm năng làm nóng lên toàn cầu hay “GWP” của khí CO2 (được gọi là “CO2 tương đương” hoặc “CO2e”).

Loại khí đó có tác động tiêu cực đến môi trường.

Trung hòa carbon có nghĩa là chúng tôi sẽ loại bỏ lượng khí thải CO2e ra khỏi các cơ sở và hoạt động của chúng tôi trước năm 2035.

Cách thức chúng tôi đạt được điều đó

Chúng tôi đã thực hiện những biện pháp quan trọng hướng tới trung hòa carbon. Kể từ năm 2004, chúng tôi đã giảm được hơn 90% cường độ khí nhà kính. Chúng tôi đã làm được điều đó bằng cách tích hợp tính bền vững với hệ điều hành cốt lõi của chúng tôi, tạo ra hàng ngàn dự án hiệu quả trong suốt quá trình hoạt động của chúng tôi. 

Trong 14 năm tới, chúng tôi sẽ giải quyết phần còn lại.

Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiều dự án tiết kiệm năng lượng hơn nữa, chuyển đổi sang nguồn năng lượng tái tạo, hoàn thành các dự án cải thiện vốn tại các cơ sở của chúng tôi, điện tử hóa đội xe của công ty và sử dụng các khí đáng tin cậy thay cho carbon.

“Cam kết đầy đủ của chúng tôi là đưa ra giải pháp trung hòa carbon cho các hoạt động và cơ sở của chúng tôi, nhưng cũng tiếp tục điều tra và đánh giá lượng khí thải carbon dao động trong chuỗi cung ứng của chúng tôi cũng như định lượng và xử lý lượng khí thải đó nếu có thể”, Giám đốc Bền vững của Honeywell, Evan van Hook, cho biết.

Vượt ra khỏi phạm vi của chúng tôi

Khi trung hoà carbon trở nên phổ biến trên toàn thế giới, chúng tôi sẵn sàng giúp các công ty khác và khách hàng của chúng tôi đạt được mức trung hòa carbon.

Chúng tôi có thể làm được điều đó thông qua các sản phẩm và công nghệ của mình vốn hỗ trợ môi trường.

Ví dụ, dòng sản phẩm Solstice của chúng tôi gồm các chất làm lạnh, nhiên liệu đẩy và dung môi có khả năng làm nóng toàn cầu thấp. Solstice đã tránh được việc phát thải hơn 200 triệu tấn carbon dioxide tương đương vào khí quyển theo ước tính của chúng tôi.  Điều này tương đương với việc loại bỏ hơn 42 triệu chiếc xe trên đường trong một năm.