Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Türkiye Endüstri 4.0 İçin Nasıl Hazırlanıyor?

Ülkemizde 25. Yılımızı Kutluyor ve Yeni Bir Büyüme Çağı İçin Yol Gösteriyoruz

Otomasyon sistemleri üreticisi Honeywell Türkiye’deki ilk ofisini 1992 yılında İstanbul'da 10 çalışan ile açtı. Ve bu, şu an İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üç ofiste 300'den fazla çalışanı olan şirketin muhteşem büyüme hikayesinin başlangıcıydı. Honeywell, sadece son üç yılda Türkiye'deki gelirini ikiye katladı; bu başarıyı getiren ise endüstriyel operasyonların performansını ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış teknolojiye yönelik talepteki artış oldu. 

Honeywell, Türkiye'nin hızla büyüyen, en önemli sektörleri için güvenilir bir teknoloji partneridir; bununla birlikte Türkiye'deki büyüme, ortaklık, inovasyon ve yatırım potansiyeli hiç olmadığı kadar fazladır. Bunun en büyük kaynağı ise, Honeywell’in hızla ve gelişerek yazılıma odaklanıyor olması ve Türkiye'deki teknoloji sektörlerinin yeni endüstriyel inovasyon çağından yani Endüstri 4.0'dan güçlü şekilde faydalanmak istemeleridir. 

Endüstri 4.0 ve IIoT'yi anlamak

Genel merkezi ABD'de olan ve kuruluşu 1885 yılına dayanan Honeywell, çeyrek asır önce Türkiye'de ilk ofisini açtığı günden bu yana büyük bir evrim geçirdi. Şirket, bağlantılı yazılım ve donanımda dünya lideri haline gelmeyi başardı ve bugün dördüncü endüstriyel devrimin yani Endüstri 4.0'ın en önünde yer alıyor. 

İlk sanayi devrimi 1800'lerde, suyun ve buhar gücünün elle yapılan işlerin otomatik hale getirilmesi için kullanılması ve bunun ana akım haline gelmesi ile gerçekleşmeye başladı. Bunu 1920'lerde, başlıca özelliği seri üretime olanak veren elektrik kullanımı olan ikinci endüstri devrimi izledi. 

1970'ler üçüncü endüstri devriminin kapımızı çaldığını müjdeledi - mikroçiplerin doğuşu. Bilgisayar destekli bu yeni dönemde, sanayi şirketleri üretimde ve veri işlemede ilk kez otomasyona gidebildiler ve bu sayede operasyonlarının daha üretken ve verimli olmasını sağladılar. 

Endüstri 4.0 ise, bilgisayar çağının, robotik, veri analizi ve yapay zekayı birleştiren ve fiziksel çevreyi dijital dünya ile kaynaştıran evrimini yansıtıyor. Bu evrim, bilgisayarların kullanımındaki önemli ilerlemeler, gitgide daha hızlı hale gelen fiziksel ve kablosuz veri iletişimi ve yazılım konusunda kazanılan yeni kabiliyetler sayesinde mümkün oluyor. 

Endüstri 4.0'ün temel prensiplerinden ve Honeywell'in modern portföyünün temel taşlarından biri Endüstriyel Nesnelerin İnternetidir (IIoT). IIoT tipik endüstriyel operasyonlar içerisinde mevcut olan çok sayıda donanım sistemi veya "son noktayı" bağlayarak operasyonlardan daha fazla görünürlük ve değer elde edebilme kabiliyetimizi ifade etmektedir. 

Bu noktaların her dakika ürettikleri devasa miktardaki veri ya lokal olarak ya da uzaktan dünyanın herhangi bir yerinde toplanır, depolanır ve analiz edilir. IIoT, verilerden bu şekilde yararlanarak, sanayi şirketlerinin kendi verilerinden zeka veya değer ortaya çıkarmalarını, üretkenliği, verimliliği, güvenliği artırmalarını ve büyüme için operasyonlarını en iyi şekilde konumlandırmalarını sağlar. 

Honeywell: Türkiye'de IIoT Geçişinin Sürükleyici Gücü

Televizyonlarımızdan buzdolaplarımıza kadar her şeyin bağlantılı olduğu ve gitgide daha büyük miktarlarda veri üretme kabiliyetleri olduğu 'her zaman açık' bir dünyada yaşıyoruz. Bu durum sanayide de en az evlerimizdeki kadar geçerli ve sistemlerinin ürettiği değeri kullanamayan sanayi şirketleri hızla rekabet edemez duruma düşecekler. 

Neyse ki Türkiye, inovasyonu kucaklayan son derece hırslı sanayi sektörlerine sahip olmasının avantajından faydalanıyor. Bu nedenle de Honeywell'in "Yüksek Büyüme Bölgeleri" grubu içerisinde yer alıyor. Bu grubun, önümüzdeki on yıl içerisinde küresel gayrisafi hasılanın yüzde 60'ını sağlaması ve 2012-2017 yılları arasında şirketin büyümesinin yüzde 50'sinden fazlasının bu bölgelerden sağlanması beklenmektedir. 

Honeywell’in teknoloji portföyü Endüstri 4.0 ile aynı düzleme geliyor. Bir sanayi operasyonu boyunca veriyi toplayan, iyileştiren ve yöneten son noktalar ve bu verileri, sürekli değişen siber tehditlerden koruyan güvenlik sistemleri sunuyoruz. Ayrıca, bu son noktalarla arayüz oluşturan, onların ürettikleri veriyi kullanan, bu veriyi müşteriler için işletme değerine dönüştüren donanım ve yazılım temelli birleştirme araçları da sunuyoruz. 

Honeywell'in portföyü, uzun süreli yerel ortaklıkları ve alan bilgisi ile birlikte şirketlere IIoT'den faydalanmaları için verdiği öncü destek, Türkiye'nin sanayide inovasyon ve büyümeye adanmışlığı ile birleşince Türkiye'deki gelecek 25 yılımız için bize olumlu bir manzara sunuyor. Sanayideki en büyük isimlerle ortaklık içerisinde Türkiye çapında IIoT geçişinin sürükleyici gücü olma konusundaki taahhüdümüzü sürdürüyoruz ve hırslı, hızlı büyüyen birçok Türk şirketinin Endüstri 4.0'ın sunabileceği ödüllerden faydalanmasına yardımcı olmayı iple çekiyoruz. 

Selcuk Sandan
Turkey and Central Asia