/content/honeywellbt/us/en/search.html

Ako dosiahneme neutrálnu uhlíkovú stopu do roku 2035

Budeme stavať na našich projektoch udržateľnosti, pričom využijeme procesy a technológie spoločnosti Honeywell, ktoré pomôžu planéte.

V apríli 2021 sme podnikli ďalší krok smerom k tomu, aby sme pomohli životnému prostrediu.

Do roku 2035 sa zaväzujeme byť uhlíkovo neutrálni v našich zariadeniach a prevádzkach a pokračovať v preskúmaní a hodnotení emisií uhlíka naprieč našim dodávateľským reťazcom a tiež kvantifikovať a znižovať ich tam, kde je to možné.

„Spoločnosť Honeywell má dlhú históriu zlepšovania svojho vlastného environmentálneho profilu a profilu udržateľnosti pri súčasnom poskytovaní inovatívnych produktov a služieb, ktoré zlepšujú aj profily našich zákazníkov,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Honeywell Darius Adamczyk. „Naďalej budeme investovať do našich závodov a nových technológií, ktoré znížia našu uhlíkovú stopu a výrazne prispejú ku globálnemu úsiliu o zmiernenie klimatických zmien.“

Pozrite sa na tento prísľub.

Definícia neutrálnej uhlíkovej stopy

Oxid uhličitý (CO2) je najznámejším zo skleníkových plynov, ktoré zachytávajú teplo v našej atmosfére.  Iné skleníkové plyny možno merať pomocou potenciálu globálneho otepľovania CO2 (global warming potential) alebo „GWP“ ako jednotky (nazýva sa „ekvivalent CO2“ alebo „CO2e“).

Ten má negatívny vplyv na životné prostredie.

Byť uhlíkovo neutrálni znamená, že do roku 2035 odstránime emisie CO2e z našich zariadení a prevádzok.

Ako to dosiahneme

Smerom k uhlíkovej neutralite sme už podnikli významné kroky. Od roku 2004 sme znížili intenzitu skleníkových plynov o viac ako 90 %. Dokázali sme to integráciou udržateľnosti do nášho hlavného operačného systému, generáciou tisícok projektov zameraných na efektivitu v rámci našich prevádzok. 

Počas nasledujúcich 14 rokov sa chopíme toho, čo ešte ostáva.

Dokončíme ešte viac projektov na úsporu energie, budeme získavať energiu z obnoviteľných zdrojov, dokončíme projekty na zlepšenie kapitálu v našich prevádzkach, elektrifikujeme našu flotilu podnikových vozidiel a budeme používať spoľahlivé uhlíkové kompenzácie.

„Naším záväzkom je nielen dosiahnuť neutrálnu uhlíkovú stopu pre naše prevádzky a zariadenia, ale aj pokračovať v preskúmaní a hodnotení emisií uhlíka naprieč našim dodávateľským reťazcom a kvantifikovať ich a znižovať ich tam, kde je to možné,“ povedal vedúci oddelenia udržateľnosti spoločnosti Honeywell Evan van Hook.

Okrem našej vlastnej stopy

Keďže uhlíková neutralita sa na celom svete stáva prevládajúcou, sme tiež pripravení pomôcť dosiahnuť uhlíkovú neutralitu iným spoločnostiam a našim zákazníkom.

Vieme to dosiahnuť prostredníctvom našich produktov a technológií, ktoré pomáhajú životnému prostrediu.

Napríklad, náš rad Solstice s chladivami s nízkym potenciálom globálneho otepľovania, hnacími plynmi a rozpúšťadlami. Rad Solstice zabránil podľa našich odhadov emisii ekvivalentu oxidu uhličitého do atmosféry v množstve viac ako 200 miliónov ton.  To sa rovná odstráneniu viac ako 42 miliónov áut z ciest na jeden rok.