/content/honeywellbt/us/en/search.html

Как ще живеем на Земята в бъдеще

Да превъртим напред и да видим какво предстои в големите индустрии.

В бъдеще ще има големи промени в начина ни на живот, работа и пътуване.

Но благодарение на данните, автоматизацията и софтуера начинът, по който взаимодействаме с планетата, ще бъде по-интелигентен и ефективен.  

Ето какво ще се промени.

Ще разчитаме повече на възобновяема енергия и акумулатори

Какво ще се промени: Потреблението на енергия ще се измести към енергия от вятъра и слънцето, когато тези източници станат по-икономически изгодни.

Какво означава това: Индустрията за съхранение на енергия – индустриалните акумулатори – ще се разраства бързо, за да съхранява енергия, генерирана от тези възобновяеми източници. Например вятърните турбини могат да събират енергия само когато е ветровито, по същия начин слънчевите панели разчитат на слънчева светлина за генериране на енергия. Акумулаторите трябва да съхраняват тази енергия, така че клиентите все още да могат да включат осветлението и да не са възпрепятствани от времето. „Съхранението на енергия прави възобновяемите източници надеждни и достъпни при поискване“, казва Рупа Шорт, директор на бизнес развитието в Honeywell, която се фокусира върху пазарните тенденции и технологичните иновации, за да отговори на новите енергийни нужди.

Домовете и офисите ще станат електроцентрали

Какво ще се промени: Сградите ще генерират собствена енергия, използвайки възобновяеми източници. Това местно производство на електроенергия ще осигурява електричество за съседните сгради и ще допринася за електропреносната мрежа.

Какво означава това: Сградите ще бъдат с нулева нетна консумация на енергия, като произвеждат толкова енергия, колкото изразходват. Ще имат разнообразни местни възможности за производство и съхранение на енергия. Ще имат например вятърни турбини по покривите, фотоволтаични фасади, биогенератори, генератори с традиционни горива и възможности за съхранение в дома, като например акумулаторни батерии. Софтуерът ще оптимизира източниците на енергия въз основа на това как потребителите искат да оптимизират потреблението на енергия по различно време през деня. „Интелигентните сгради ще бъдат автономни и самооптимизиращи се, което ще им даде възможност да са независими, но все пак с ценен принос към съседната си интелигентна градска инфраструктура“, казва Деб Лиъройд, директор управление на предлагането в Honeywell, която има над 20 години опит със свързани сгради.

Ще пътуваме с електрически въздушни таксита

Какво ще се промени: При повече от 150 компании, които трескаво работят по превозни средства за градска въздушна мобилност (UAM), през следващите години ще се появят множество нови концепции за въздушни таксита с електрическо задвижване. Накрая ще могат да летят безпилотно.

Какво означава това: Градската въздушна мобилност описва нова система за въздушно пътуване чрез електрически летателни апарати с вертикално излитане за прелитане през метрополни области. Рисковият капитал се излива в сектора, а някои от водещите компании вече работят по своите трети или четвърти итерации на прототипи за превозни средства. Повечето компании планират в крайна сметка тези летателни апарати да се пилотират автономно, елиминирайки теглото и разходите за пилот. Останалата част от въздухоплавателната промишленост се преоборудва за тази нова ера. Проучване, поръчано от Honeywell, сочи, че една трета от компаниите дори само в авиониката разработват продукти за UAM, като повече от половината от тези продукти вече са в полетно тестване.

Сградите ще използват енергия само когато е необходимо

Какво ще се промени: Сградите ще отговарят на емоционалните и рационални нужди на хората, които ги обитават. Това означава, че енергията ще се консумира само когато са заети, като така се оптимизира ефективността.  

Какво означава това: Множество сензори ще използват машинното обучение и изкуствения интелект, за да осигурят интелигентни и интуитивни пространства. Сградите ще се учат от собствената си история на представяне и поддръжка, така че непрекъснато да се оптимизират въз основа на опита.  Всички системи ще бъдат свързани, за да се създаде „езеро“ от данни за улесняване на непрекъснатото обучение – осветление, асансьори, противопожарна защита и охранителни системи. „Ориентираният към човека подход в проектирането, преживяването и управлението на една сграда ще направи постройките футуристични и ще предвижда човешките нужди“, казва Маниш Шарма, главен технологичен директор на нашия бизнес за строителни технологии.