/content/honeywellbt/us/en/search.html

4 устойчиви иновации в помощ на планетата

Как опазването на околната среда гарантира светло бъдеще.

Все повече отрасли се стремят към въглеродна неутралност, като целта, обявена от Междуправителствената експертна група към ООН е глобална въглеродна неутралност да се постигне до 2050 г.

Наскоро поехме собствен ангажимент да постигнем въглеродна неутралност в нашите обекти и дейности още по-рано – до 2035 г. В допълнение, 50% от бюджета ни за научноизследователска и развойна дейност е насочен към технологии и иновации, подобряващи околната среда и социалните резултати.

Ето как иновациите ще помогнат на света да постигне целите си за устойчивост.

Инфрачервен скрининг за откриване на изтичане на емисии

Какво представлява: Представете си, че можете да виждате емисиите на невидимите замърсители и да предотвратявате тяхното разрастване и превръщането им в проблем за безопасността. Нашата система Honeywell Gas Cloud Imaging (GCI) може да прави точно това. Тя непрекъснато следи за вредни за климата газови течове, например на метан от съоръжения в отрасли като производствата на нефт и газ, химикали и електроенергия. Системата използва изкуствен интелект, за да предостави на операторите на съоръжението лесна за интерпретиране цветна визуализация на типа, местоположението, посоката, размера и концентрацията на газовия теч. Така течовете могат да се откриват по-рано и да се реагира по-бързо.

Как това помага на планетата: Намалявайки изтичането на метан, компаниите могат да ограничат емисиите, да постигнат целите си във връзка с климата и да подобрят безопасността. За сведение, през първите 20 години след освобождаването си в атмосферата метанът задържа 80 пъти повече топлина от въглеродния диоксид, според Фонда за защита на околната среда.

Водородни горивни клетки за захранване на самолети и въздушни таксита

Вижте концепцията за дрон на илюстрацията най-горе

Какво представлява: Горивната клетка преобразува съхранената химична енергия в електрическа, подобно на акумулатор. Водородните горивни клетки са сред най-разпространените и могат да се използват в задвижващите системи на самолети. Такава клетка може да съхранява три до пет пъти повече енергия от електрически акумулатор със същото тегло. Добре проектираната система с водородни горивни клетки тежи по-малко и е по-компактна от еквивалентна система с акумулатори.

Как това помага на планетата: Задвижването с водородни горивни клетки може да намали влиянието на авиацията върху климата със 75 до 90%, според проучване на McKinsey за водородните технологии. За разлика от двигателите с вътрешно горене, един блок от горивни клетки няма движещи се части и може да работи безшумно, по-ефективно и по-надеждно. Този вид задвижване ще бъде особено важен при въздушните таксита за дълги разстояния, които са бъдещето на транспорта.

Улавяне и съхранение на въглерода

Какво представлява: Промишлените съоръжения като газопреработващи заводи, инсталации за производство на водород, стоманолеярни, циментови заводи и електроцентрали, генерират газове. Улавянето на въглерода отделя CO2 от тези газове и го използва повторно или съхранява за постоянно под земята. Накратко, въглеродът се изпраща обратно там, откъдето е дошъл.

Как това помага на планетата: Технологиите за улавяне и съхранение на въглерода помагат на компаниите и отраслите да постигнат целите си за нулеви нетни емисии. Те могат да бъдат особено полезни в отрасли, в които намаляването на емисиите е трудно. Процесът също така произвежда значителни количества нисковъглероден водород, който е широко използван източник на чиста енергия.

Машинно обучение за оптимизиране на енергийната консумация на сгради

Какво представлява: Сградите стават все по-интелигентни, със способността да предвиждат идеалния комфорт, който искаме. Това значи, че примерно един офис може автоматично да пуска и спира климатичната система през лятото и да изключва осветлението, когато служителите напуснат дадено помещение. Ползата от изкуствения интелект и машинното обучение в областта на електрозахранването на сградите е, че така може да се оптимизира потреблението на енергия – основно електричество и газ, с помощта на решението Honeywell Forge Energy Optimization.

Как това помага на планетата: Системите за отопление, вентилация и климатизация са основна част от потреблението на енергия в сградите. Сградните мениджъри могат да използват технологията не само за да поддържат комфорта на обитателите, но и за да намалят потреблението на енергия. Например Хамдан Бин Мохамед Смарт Юнивърсити намали с 10% консумацията на енергия във всички сгради в кампуса си.