/content/honeywellbt/us/en/search.html

Sådan bliver vi CO2-neutrale inden 2035

Vi vil bygge videre på vores bæredygtighedsprojekter og udnytte Honeywells processer og teknologier til at hjælpe planeten

I april 2021 tog vi det næste skridt i retning af at hjælpe miljøet.

Vi lover at være CO2-neutrale på vores faciliteter og i vores drift inden 2035, og at fortsætte med at undersøge og evaluere CO2-udledninger i hele vores forsyningskæde og at kvantificere dem og håndtere dem, hvor det er muligt.

“Honeywell har længe arbejdet på at forbedre vores egen miljø- og bæredygtighedsprofil, samtidig med at vi leverer innovative produkter og tjenester, der også forbedrer vores kunders profiler,” sagde Honeywells bestyrelsesformand og administrerende direktør, Darius Adamczyk. “Vi vil fortsætte med at investere i vores anlæg og i nye teknologier, der reducerer vores CO2-fodaftryk og i høj grad bidrage til de globale bestræbelser på at mindske klimaforandringer.”

Her kan du få mere at vide om det løfte.

Definition af CO2-neutral

Kuldioxid (CO2) er den mest velkendte af drivhusgasserne, som indkapsler varmen i vores atmosfære.  Andre drivhusgasser kan måles ved hjælp af CO2 globalt opvarmningspotentiale, eller “GWP” (global warming potential), som en enhed (kaldet “CO2-ækvivalent” eller “CO2e”).

Det har en negativ indvirkning på miljøet.

At være CO2-neutral betyder, at vi vil eliminerer CO2e-udledninger fra vores faciliteter og drift inden 2035.

Sådan gør vi det

Vi har allerede taget store skridt i retning af CO2-neutralitet. Siden 2004 har vi reduceret vores drivhusgasintensitet med mere end 90 %. Det har vi gjort ved at integrere bæredygtighed i vores centrale driftssystem, hvilket genererede tusindvis af effektivitetsprojekter i hele vores drift. 

I løbet af de næste 14 år tager vi fat på resten.

Vi vil gennemføre endnu flere energibesparelser, konvertere til vedvarende energikilder, færdiggøre kapitalforbedringsprojekter på vores anlæg, elektrificere vores flåde af firmabiler og bruge troværdige CO2-kompensationer.

“Hele vores løfte går ud på både at blive CO2-neutral i vores aktiviteter og på vores faciliteter, men også at fortsætte med at undersøge og evaluere CO2-udledninger i hele vores forsyningskæde og at kvantificere dem og håndtere dem, hvor det er muligt”, sagde Honeywells ledende medarbejder for bæredygtighed, Evan van Hook.

Ud over vores eget fodaftryk

I takt med at CO2-neutralitet bliver udbredt i hele verden, er vi klar til at hjælpe andre virksomheder og vores kunder, så de også opnår CO2-neutralitet.

Det kan vi gøre gennem vores produkter og teknologier, som hjælper miljøet.

Som for eksempel vores Solstice-serie af kølemidler, fremdrivningsmidler og opløsningsmidler med lavt globalt opvarmningspotentiale. Solstice har undgået udledning af mere end 200 millioner tons kuldioxid-ækvivalent i at blive frigivet i atmosfæren i henhold til vores egne beregninger.  Det svarer til at fjerne mere end 42 millioner biler fra vejene i et år.