/content/honeywellbt/us/en/search.html

Sådan kommer energilagringssystemer til at hjælpe os med at leve i fremtiden

Lagring gør det muligt at spare omkostninger og udnytte vedvarende energi effektivt, selv efter at den er blevet genereret

I takt med, at regeringer og virksomheder lover at blive CO2-neutrale i de kommende årtier, vil vi få brug for mere sol- og vindkraft – men vi bliver også nødt til at lagre denne energi, så den kan bruges, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. 

I fremtiden vil mere af vores energi komme fra  solenergikilder uden CO2-aftryk og vindkraft, og vi vil opbevare den tæt på kilden, tæt på de industrier og lokalsamfund, der bruger den, og overalt derimellem. Den rene energi vil give strøm til vores hjem, virksomheder, biler og en dag vores fly – hvilket betyder, at vi har brug for mere vedvarende produktion og lagerkapacitet.

Hvorfor har vi brug for energilagring?

Energilagring gør strøm fra vedvarende energikilder pålidelig og tilgængelig efter behov. Vindmøller genererer ikke strøm, når der er vindstille. Solceller producerer masser af elektricitet uden CO2-aftryk i løbet af dagen, når solen står højt, men medmindre disse kilowatt opbevares i et batteri eller et andet system, er der ingen måde at bruge dem på, når det er mørkt.

I områder som Californien, hvor der er massevis af solrige dage og den installerede solkapacitet vokser hurtigt, topper nettostrømforbruget om morgenen, før solens stråler rammer panelerne. Derefter dykker det i løbet af hele eftermiddagen, mens ren solenergi strømmer ind i elnettet og topper igen tidligt om aftenen, når himlen bliver mørkere. Dette mønster kaldes ofte andekurven (the duck curve) og bliver mere ekstremt år for år. 

Mange industrielle og kommercielle virksomheder installerer batteribaserede energilagringssystemer (BESS) i nærheden af deres faciliteter for at reducere deres CO2-fodaftryk og levere backup-nødstrømskilder.

Et batteribaseret energilagringssystem kan også hjælpe med at reducere elregningerne ved at blive opladet, når energien er renere og billigere at generere og trække på lagret forsyning under spidsbelastning, når energien er dyrere og mindre ren. 

“BESS fungerer som driftsreserver, der konstant arbejder på at styre frekvensudsving på nettet, opladning i perioder uden for spidsbelastningen og afladning, når energiefterspørgslen og elektricitetsomkostningerne stiger”, siger Ebru Arslan, Honeywells globale seniorvirksomhedsudviklingschef for vedvarende energi og energilagring.

Nogle af de mest energieffektive og fuldt uafhængige batteribaserede energilagringssystemer, der bygges i dag, er designet til at passe ind i fragtcontainere til kommercielle kunder og forsyningsselskaber. Containerne huser sikkerhedssystemer samt køle- og driftssoftware, der maksimerer afkastet af investeringer i vedvarende energi.

Software kan hjælpe kunderne med at beslutte, hvornår de skal oplade deres batterier, og hvornår de skal sælge energi tilbage til elnettet. F.eks. kan industriel og kommerciel drift med Honeywell Virtual Power Plant-applikationens live vejr- og energiprisdata reducere omkostningerne og styre effektiv brug af vedvarende energi.

Hvis en generator svigter eller af en eller anden grund går offline, kan BESS-platformen desuden reducere behovet for straks at bringe yderligere, ikke-vedvarende strømgenerationer online. I dette scenarie kan en fjernfacilitet opretholde driften, da platformen kører parallelt med traditionelle generatorer.

Hvordan kan energilagringssystemer gøre nettet mere modstandsdygtigt?

Forsyningsselskaber bruger energilagring foran måleren til at modvirke overbelastning, ikke kun på deres produktionsanlæg, men også på aldrende netinfrastruktur. Vedvarende energi, elbiler og energieffektive bygninger stiller meget komplekse krav til net, der ikke er bygget til så mange ressourcer. Ved at bruge energilagring kan forsyningsselskaber balancere netbelastninger og forlænge levetiden for deres infrastrukturer, mens de opgraderer til en fremtid med distribueret energi. 

Et andet vigtigt punkt: Mikronet, hvad enten det er til enkeltanlæg eller hele fællesskaber, der skifter til vedvarende kilder, anvender også energilagring for at sikre pålidelig strøm. Honeywells Experion Energy Control System arbejder med energilagring, så strømforbruget ikke overbelaster mikronet og for at sikre, at de aldrig mister strøm. 

Hvordan vil batterier, som holder længere, øge vedvarende energi?

For at gøre batteribaserede energilagringssystemer endnu mere effektive er Honeywell banebrydende med en ny flow-batteriteknologi, der kan lagre og aflade elektricitet i endnu længere tid end de lithium-ion-batterier, der ofte anvendes.

Flow-batteriteknologien bruger en sikker, ikke-brændbar elektrolyt til at opbevare og aflade elektricitet i op til 12 timer; lithium-ion-batterier kan kun aflade i fire timer. Flow-batterier, der er designet med genanvendelige komponenter, nedbrydes ikke over tid. De holder længere end de batterier, der bruges i vid udstrækning i dag, hvilket giver omkostningseffektiv, pålidelig strøm i op til 20 år.

Batteribaserede energilagringssystemer er afgørende for vores overgang til en bæredygtig fremtid med vedvarende energi. Få mere at vide om , hvad der er det næste inden for energilagring og den teknologi, der allerede er i brug i dag.