/content/honeywellbt/us/en/search.html

Kestävän lentopolttoaineen tuotanto: Uusimmat ilmiöt

Uusi teknologia mahdollistaa etanolin muuntamisen vähähiiliseksi lentopetroliksi, joka on yhteensopiva lentokenttien nykyisen polttoaineinfrastruktuurin kanssa.

Siirryttäessä fossiilisten polttoaineiden käytöstä puhtaaseen uusiutuvaan energiaan yksi vaikeimmista ratkaistavista ongelmista on lentomatkailu. Ensimmäinen sähköauto keksittiin samalla vuosisadalla kuin nykypäivän polttomoottoriajoneuvot eli 1800-luvulla. Kuitenkin ilmailun 120-vuotisessa historiassa sähköinen lentäminen on mahdollista vasta nyt.

Syynä siihen on fossiilisten polttoaineiden uskomaton energiatiheys. Lentopetrolissa on suhteellisesti 43 kertaa enemmän energiaa kuin parhaissa nykyakuissa. Koska liikennelentokoneiden hiilidioksidipäästöjen arvioidaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä, ilmailuteollisuuden on kansainvälisen puhtaan kuljetuksen neuvoston (International Council on Clean Transportation) mukaan hyödynnettävä teknologiaa lentokoneiden vaikutuksen vähentämiseksi ja toiminnan ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi.

Lentoyhtiöitä, lentokonevalmistajia ja viranomaisia innostava ratkaisu on uusiutuva lentopolttoaine. Uusiutuva lentopolttoaine on vähähiilinen vaihtoehto perinteiselle, petrolipohjaiselle lentopolttoaineelle. Se valmistetaan uusiutuvista materiaaleista, kuten sinapinsiemenistä, sokeriruo’osta ja käytetystä ruokaöljystä. 

Miten uusiutuvat lentopolttoaineet valmistetaan?

Perinteinen lentopetroli on valmistettu runsashiilisestä raakaöljystä, joka imetään maasta. Kun sitä poltetaan lentokoneen moottoreissa, hiili vapautuu ilmakehään. Uusiutuva lentopolttoaine valmistetaan kuitenkin eläinperäisistä sivutuotteista tai maatalousjätteistä, kasviöljyistä ja muusta biomassasta. Kun uusiutuvaa lentopolttoainetta valmistetaan esimerkiksi sinapinsiemenistä, uudet sinappiviljelmät imevät ja varastoivat polttoaineen palamisen aikana vapautuneet hiilimolekyylit, mikä tekee siitä uusiutuvan energianlähteen.

Polttoaineen tuotannon ja käytön elinkaaren aikana uusiutuvat polttoaineet, kuten Honeywell Sustainable Aviation Fuel, voivat vähentää hiilipäästöjä jopa 80 %. 

”Uusiutuva lentopolttoaine on yksi harvoista lentokoneiden hiilipäästöjen vähentämiskeinoista, koska se on nopeasti käytettävissä oleva teknologia”, sanoi Leigh Abrams, Honeywellin UOP:n uusiutuvien polttoaineiden osaston johtaja. ”Sitä voidaan käyttää nykyisissä lentokoneissa ilman moottoreiden tai lentokentän tankkaustoimintojen uudistamista. Lisäksi osaamme jo valmistaa sitä.”

Missä uusiutuvaa lentopetrolia käytetään?

Tällä hetkellä lentokoneissa voidaan tyypillisesti käyttää jopa 50-prosenttisesti uusiutuvaa lentopolttoainetta, johon on sekoitettu perinteistä lentopetrolia. Joulukuussa 2021 United Airlines saavutti kuitenkin virstanpylvään lentämällä Chicagosta Washington D.C:hen ensimmäisen matkustajalennon, jonka voimanlähteenä oli 100-prosenttisesti kestävä lentopolttoaine.

Kyseisen lennon uusiutuva lentopolttoaine on valmistettu Honeywellin EcofiningTM-tekniikalla, jonka avulla on mahdollista valmistaa kestävää lentopolttoainetta entistä useammista raaka-aineista. Kun valtiot hyväksyvät kannustimia uusiutuvan lentopolttoaineen tuottamiseen tai asettavat käyttöönottotavoitteita, on ratkaisevan tärkeää tuottaa kestävää lentopolttoaineita useammista raaka-aineista tuotannon kasvattamiseksi. 

”Tavoitteenamme on tuottaa kestäviä polttoaineita mahdollisimman pienillä kokonaiskustannuksilla”, Abrams sanoi. ”Mitä pienempiä uusiutuvan polttoaineen kustannukset ovat, sitä helpommin voimme siirtyä puhtaamman energian käyttöön.”

Honeywell ja United Airlines ovat investoineet yhdessä Alder Fuels -nimiseen puhtaan teknologian edelläkävijäyhtiöön tuottaakseen uusiutuvaa lentopolttoainetta edullisista raaka-aineista, kuten puuperäisestä biomassajätteestä, maissista ja muusta viljelyjätteestä. 

Yhdessä käytettyinä Alderin teknologiat ja Honeywellin EcofiningTM mahdollistavat käytön laajan kasvattamisen vastaamaan uusiutuvan lentopolttoaineen lisääntyvään kysyntään, ja ne voivat tuottaa ensimmäisen aidosti hiilineutraalin lentopolttoaineen. 

Miten uusiutuvaa lentopolttoainetta tuotetaan tulevaisuudessa?

Mitä yleisemmästä raaka-aineesta on kyse on ja mitä tehokkaammin se voidaan muuntaa uusiutuvaksi lentopolttoaineeksi, sitä pienempiä kustannukset ovat, mikä mahdollistaa puhtaan energian siirtymän ilmailualalla.

Kun muut teollisuudenalat suorittavat energiasiirtymän, se avaa uusia mahdollisuuksia kestävämpään lentomatkustukseen. Yhdysvaltain energiahallinnon mukaan pelkästään Yhdysvallat tuottaa tällä hetkellä noin 15 miljardia gallonaa (lähes 57 miljardia litraa) etanolipolttoainetta vuodessa enimmäkseen autokäyttöön. Koska hybridi- ja sähköautot korvaavat perinteiset bensiinikäyttöiset autot, voimme odottaa näkevämme yhä enemmän ylimääräistä polttoaine-etanolikapasiteettia. 

Vuosikymmenen mittaisen EcofiningTM-kokemuksemme pohjalta Honeywell kehittää uutta etanolia suihkumoottoreiden polttoaineeksi muuntavaa prosessia vastatakseen kasvavaan uusiutuvan lentopolttoaineen kysyntään etanolilla, jota valmistetaan jo suuren mittakaavan tuotantona. Honeywellin etanolin suihkumoottoreiden polttoaineeksi muuntavalla tekniikalla etanoli (jota valmistetaan maissista, sokeriruo’osta, durrasta tai muista viljelykasveista) muunnetaan uuden tyyppisiksi uusiutuviksi lentopolttoaineiksi, jotka ovat energiatiheitä, luotettavia ja yhteensopivia lentokenttien olemassa olevan tankkausinfrastruktuurin kanssa.

Muuntamalla arkisen tankkauspumpuista tutun etanolin vähähiiliseksi suihkumoottorien energianlähteeksi voimme hyödyntää uusiutuvien lentopolttoaineiden etuja, jotta voimme vastata tulevaisuuden energiavaatimuksiin. 

”On kiehtovaa seurata hallitusten, lentoyhtiöiden, matkustajien ja yritysten sitoutuvan ilmailun hiilineutraaliuden saavuttamiseen”, Abrams sanoi. ”Tarvitsemme useita keinoja ongelman ratkaisemiseksi, ja teknologiamme kehittyy hyvin nopeasti. Selvitämme, miten voimme tehdä suurten ihmisjoukkojen lentomatkailusta aidosti kestävää.”