/content/honeywellbt/us/en/search.html

Ako budeme žiť na Zemi v budúcnosti

Poďme sa pozrieť, čo náš čaká v hlavných priemyselných odvetviach. 

V budúcnosti dôjde k veľkým zmenám v spôsobe nášho života, práce a cestovania.

Vďaka údajom, automatizácii a softvéru však bude spôsob našej interakcie s planétou rozumnejší a efektívnejší.  

A čo sa zmení?

Budeme viac závisieť od obnoviteľných zdrojov energie a batérií

Čo sa zmení: Spotreba energie sa presunie smerom k veternej a slnečnej energii, pretože tieto zdroje sa stanú hospodárnejšími.

Čo to znamená: Odvetvie skladovania energie – komerčné batérie – sa bude rýchlo rozvíjať, aby bolo možné ukladať energiu z týchto obnoviteľných zdrojov. Veterné turbíny napríklad môžu zhromažďovať energiu iba vtedy, keď je veterno, a podobne sa solárne panely pri výrobe energie spoliehajú na slnečné svetlo. Batérie musia túto energiu uchovávať, aby si zákazníci mohli stále zapnúť svetlá a neboli rušení v dôsledku počasia. „Vďaka skladovaniu energie sa na obnoviteľné zdroje dá spoliehať a sú dostupné na požiadanie,“ hovorí Roopa Shortt, riaditeľka obchodného rozvoja spoločnosti Honeywell, ktorá sa zameriava na trhové trendy a technologické inovácie napĺňajúce nové energetické potreby.

Z domovov a kancelárií sa stanú elektrárne

Čo sa zmení: Budovy budú vyrábať vlastnú energiu z obnoviteľných zdrojov. Z tejto miestnej výroby energie sa zabezpečí elektrina pre susedné budovy a bude sa odovzdávať do elektrickej siete.

Čo to znamená: Budovy budú mať nulovú bilanciu energie, čo znamená, že budú vyrábať toľko energie, koľko spotrebujú. K dispozícii budú mať rôzne miestne kapacity na výrobu a skladovanie energie. Budú mať napríklad veterné turbíny na strechách, fotovoltaické fasády, biogenerátory, tradičné generátory paliva a možnosti skladovania v budovách, ako napríklad batérie. Softvér bude optimalizovať zdroje energie podľa toho, ako chcú používatelia optimalizovať používanie energie v rôznych časoch dňa. „Inteligentné budovy budú autonómne a budú sa samy optimalizovať, čo im umožní byť nezávislými, ale cennými prispievateľmi do susediacej infraštruktúry inteligentných miest,“ hovorí Deb Learoyd, riaditeľka manažmentu ponuky spoločnosti Honeywell, ktorá má s prepojenými budovami viac ako dve desaťročia skúseností.

Budeme cestovať elektrickými leteckými taxíkmi

Čo sa zmení: Keďže viac ako 150 spoločností odhodlane pracuje na dopravných prostriedkoch pre mestskú leteckú mobilitu (urban air mobility – UAM), v nadchádzajúcich rokoch zažijeme príval nových koncepcií elektricky poháňaných leteckých taxíkov. Nakoniec budú môcť lietať bez pilota.

Čo to znamená: Mestská letecká mobilita označuje nový systém leteckej dopravy s využitím elektrických lietadiel s vertikálnym vzletom na lety cez metropolitné oblasti. Do odvetvia prúdi rizikový kapitál a niektoré z popredných spoločností už pracujú na svojej tretej alebo štvrtej iterácii prototypov takýchto dopravných prostriedkov. Väčšina spoločností plánuje napokon lietať s týmito lietadlami autonómne, čím by sa vylúčili hmotnosť a náklady na pilota. Zvyšok leteckého a kozmického priemyslu sa pripravuje na túto novú éru prostredníctvom reorganizácie a prepracovania postupov. Prieskum zadaný spoločnosťou Honeywell naznačuje, že tretina spoločností len v samotnom v leteckom priemysle vyvíja produkty UAM, pričom viac ako polovica z nich je už vo fáze letových skúšok.

Budovy budú využívať energiu iba v prípade potreby

Čo sa zmení: Budovy budú reagovať na emocionálne a racionálne potreby ľudí, ktorí ich obývajú. To znamená, že energia sa spotrebuje iba vtedy, keď sú obývané, čím sa optimalizuje účinnosť.  

Čo to znamená: Viaceré senzory budú využívať strojové učenie a umelú inteligenciu na zabezpečenie inteligentných a intuitívnych priestorov. Budovy sa budú učiť zo svojej vlastnej histórie výkonnosti a údržby, aby sa mohli neustále optimalizovať na základe skúseností.  Všetky systémy – systémy osvetlenia, výťahov, protipožiarnej ochrany a bezpečnostné systémy – budú prepojené tak, aby vytvorili množinu údajov, ktorá umožní neustále vzdelávanie. „Prístup zameraný na človeka pri navrhovaní, využívaní a správe budov povedie k tomu, že budovy budú futuristické a budú predvídať ľudské potreby,“ hovorí Manish Sharma, hlavný technologický riaditeľ nášho podnikania v oblasti stavebných technológií.