/content/honeywellbt/us/en/search.html

4 udržateľné inovácie, ktoré pomáhajú našej planéte

Prečo ochrana životného prostredia zaručuje skvelú budúcnosť.

Čoraz viac odvetví sa snaží dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Platí to aj pre odborníkov OSN, ktorí si ako cieľ stanovili globálnu uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Nedávno sme sa zaviazali, že všetky naše zariadenia a prevádzky dosiahnu uhlíkovú neutralitu ešte skôr – do roku 2035. Okrem toho 50 % svojho rozpočtu na výskum a vývoj vynakladáme na technológie a inovácie, ktoré chránia životné prostredie a zlepšujú dosah na spoločnosť.

Nižšie sa uvádza, ako inovácie pomôžu celému svetu dosahovať ciele v oblasti udržateľnosti.

Infračervená kontrola na sledovanie únikov emisií

Čo to je: Predstavte si, že máte možnosť vidieť neviditeľné škodliviny a zabrániť tomu, aby sa z nich stali väčšie emisie a ohrozovali bezpečnosť. Presne to dokáže náš systém Honeywell Gas Cloud Imaging (GCI). Neustále monitoruje úniky plynu, ktoré môžu mať vplyv na podnebie. Príkladom je metán v zariadeniach v odvetviach, ako napríklad spracovanie ropy, zemného plynu a chemických látok alebo výroba energie. Systém využíva umelú inteligenciu a prevádzkovateľom zariadení poskytuje prehľadnú farebnú vizualizáciu typu, miesta, smeru, veľkosti a koncentrácie plynových emisií. Vďaka tomu môžu vedúci pracovníci skôr odhaľovať úniky a rýchlejšie reagovať.

Ako to pomáha našej planéte: Vďaka obmedzeniu úniku metánu môžu spoločnosti dosiahnuť emisné limity, dosahovať ciele týkajúce sa podnebia a zvýšiť bezpečnosť. Zaujímavosť: Podľa organizácie Environmental Defense Fund má metán po 20 rokoch viac ako 80-krát väčší potenciál zachytávať teplo než oxid uhličitý.

Vodíkové palivové články môžu poháňať lietadlá aj letecké taxíky

Vyššie je znázornená koncepcia dronu

Čo to je: Palivový článok premieňa akumulovanú chemickú energiu na elektrickú energiu (podobne ako batéria). Medzi najbežnejšie patrí vodíkový palivový článok, ktorý sa dá využiť v pohonných systémoch lietadiel. Dokáže uchovať trikrát až päťkrát viac energie než elektrický systém batérie s rovnakou hmotnosťou. Správne navrhnutý systém vodíkových palivových článkov je ľahší a kompaktnejší než ekvivalentný elektrický systém batérie.

Ako to pomáha našej planéte: Podľa štúdie vodíkovej technológie, ktorú uskutočnila spoločnosť McKinsey, môže poháňanie vodíkovými palivovými článkami znížiť dosah leteckého priemyslu na klímu o 75 až 90 %. Na rozdiel od spaľovacieho motora nemá skupina palivových článkov žiadne pohyblivé časti a dokáže pracovať ticho a s vyššou účinnosťou a spoľahlivosťou. Táto forma pohonu bude dôležitá najmä v budúcnosti, keď sa zmení doprava a začnú sa používať letecké taxíky na dlhú vzdialenosť.

Zachytávanie a ukladanie uhlíka

Čo to je: Priemyselné zariadenia, napríklad elektrárne na zemný plyn, vodíkové elektrárne, oceliarne, cementárne a ďalšie elektrárne, produkujú plyny. Pri zachytávaní uhlíka sa od týchto plynov oddeľuje CO2 a opätovne sa využíva alebo trvalo ukladá pod zemou. Uhlík sa vlastne vracia tam, odkiaľ pochádza.

Ako to pomáha našej planéte: Technológie na zachytávanie a ukladanie uhlíka pomáhajú spoločnostiam a odvetviam dosahovať čisté nulové emisie. To môže byť užitočné najmä pri odvetviach, ktoré nemôžu obmedziť svoju činnosť. Pri tomto procese tiež vzniká dostatočné množstvo vodíka s nízkym obsahom uhlíka, ktorý sa globálne používa ako čistý zdroj energie.

Strojové učenie na optimalizáciu energií v budovách

Čo to je: Budovy sú čoraz inteligentnejšie. Dokážu totiž presne predvídať pohodlie, ktoré očakávame. Znamená to, že zariadenia, ako sú napríklad kancelárie, dokážu automaticky zapnúť a vypnúť klimatizáciu v lete, prípadne zhasnúť svetlá, keď pracovníci odídu z miestnosti. Výhodou využívania umelej inteligencie a strojového učenia pri zásobovaní budov elektrickou energiou je aj optimalizácia spotreby energií – najmä elektrickej energie a zemného plynu – pomocou systému Honeywell Forge Energy Optimization.

Ako to pomáha našej planéte: Na spotrebe energie v budovách sa výrazne podieľajú systémy vykurovania, vetrania a klimatizácie. Správcovia budov môžu túto technológiu využívať nielen na zabezpečenie pohodlia nájomníkov, ale tiež na zníženie spotreby energií. Univerzita Hamdan Bin Mohammed Smart University napríklad zaznamenala 10 % pokles spotreby energie v budovách v areáli školy.