/content/honeywellbt/us/en/search.html

Ako nám systémy skladovania energie pomôžu žiť v budúcnosti

Skladovanie prináša úsporu nákladov a efektívne využívanie obnoviteľnej energie aj po jej vyprodukovaní

Keďže vlády a spoločnosti sa zaväzujú stať sa v najbližších desaťročiach uhlíkovo neutrálnymi, budeme potrebovať viac solárnej a veternej energie. Túto energiu však budeme musieť uskladniť, aby sa dala použiť, keď slnko nesvieti a vietor nefúka. 

V budúcnosti budeme vyrábať viac elektrickej energie zo solárnych zdrojov a veternej energie s nulovými emisiami uhlíka a túto elektrickú energiu budeme skladovať v blízkosti zdroja, v blízkosti priemyselných prevádzok a komunít, ktoré ju používajú a všade medzi tým. Táto čistá energia bude poháňať naše domácnosti, firmy, autá a jedného dňa naše lietadlá. To znamená, že budeme potrebovať väčšiu kapacitu výroby a skladovania obnoviteľných zdrojov.

Prečo potrebujeme skladovanie energie?

Skladovaním sa energiu z obnoviteľných zdrojov stáva spoľahlivou a dostupnou vtedy, keď ju potrebujeme. Veterné turbíny negenerujú energiu za pokojného počasia. Solárne články produkujú veľa elektrickej energie s nulovými uhlíkovými emisiami cez deň, keď slnko svieti, ale ak tieto kilowatty neuskladníme v batérii alebo inom systéme, nedajú sa použiť, keď je tma.

V miestach, ako je Kalifornia, kde je veľa slnečných dní a inštalovaný solárny výkon rýchlo rastie, čistá spotreba energie vrcholí ráno predtým, ako slnečné lúče dopadnú na panely. Po celé popoludnie klesá a čistá solárna energia vteká do elektrickej siete a znovu vrcholí skoro večer, keď obloha stmavne. Závažnosť tohto charakteristického priebehu, často nazývaného aj kačacia krivka, sa každým rokom prehlbuje. 

Mnohé priemyselné a komerčné podniky inštalujú do blízkosti svojich prevádzok batériové systémy skladovania energie (BESS), aby znížili svoju uhlíkovú stopu a získali záložné núdzové zdroje energie.

Batériový systém skladovania energie tiež pomáha znížiť účty za elektrickú energiu tak, že sa nabíja, keď je energia čistejšia a lacnejšia na výrobu, a odoberá sa z uskladnených zásob počas najväčšieho dopytu, keď je menej čistá a drahšia. 

„Batériové systémy skladovania energie (BESS) fungujú ako prevádzkové rezervy, ktoré neustále spolupracujú na regulácii frekvenčných výkyvov v sieti, nabíjaní mimo špičky a vybíjaní, keď sa zvyšuje dopyt po energii a náklady na elektrinu,“ povedal Ebru Arslan, vedúci globálneho rozvoja podnikania spoločnosti Honeywell pre obnoviteľné zdroje a skladovanie energie.

Niektoré z dnes vyrábaných energeticky najúspornejších a plne autonómnych batériových systémov skladovania energie pre komerčných zákazníkov a služby sú zabudované do prepravných kontajnerov. Kontajnery obsahujú bezpečnostné, zabezpečovacie systémy a chladiace systémy, ako aj operačný softvér na dosiahnutie maximálnej efektívnosti investície do energie z obnoviteľných zdrojov.

Softvér pomáha zákazníkom pri rozhodovaní, kedy batérie nabíjať a kedy predávať energiu späť do siete. Priemyselné a komerčné prevádzky môžu napríklad znížiť náklady a usmerniť efektívne využívanie obnoviteľnej energie vďaka údajom aplikácie Honeywell Virtual Power Plant o počasí a cenách energie.

Okrem toho, ak generátor z akéhokoľvek dôvodu zlyhá alebo sa prepne do režimu offline, platforma BESS môže znížiť potrebu okamžitého napojenia na sieť ďalších generátorov poháňaných energiou z neobnoviteľných zdrojov. V tomto prípade môže vzdialená prevádzka pokračovať v činnosti, pretože platforma pracuje paralelne s tradičnými generátormi.

Ako systémy skladovania energie zvyšujú odolnosť siete?

Energetické aktíva priamo napojené na distribučnú sieť využívajú verejné služby skladovanie energie na zmiernenie preťaženia nielen vo svojich výrobných závodoch, ale aj na starnúcej sieťovej infraštruktúre. Obnoviteľná energia, elektromobily a energeticky efektívne budovy kladú veľmi náročné požiadavky na siete, ktoré neboli postavené pre toľko zdrojov. Skladovanie energie vyvažuje záťaž siete rozvodných podnikov a predlžuje životnosť ich inovovanej infraštruktúry do budúcnosti distribuovanej energie. 

Ďalší kľúčový bod: Aj mikrosiete, či už pre jednotlivé prevádzky alebo celé komunity, prechádzajúce na obnoviteľné zdroje, využívajú skladovanie energie na zabezpečenie jej spoľahlivej dodávky. Systém riadenia energie Experion spoločnosti Honeywell využíva skladovanie energie na predchádzanie preťažovaniu mikrosietí a výpadkom energie. 

Ako batérie s dlhšou životnosťou posilňujú energiu z obnoviteľných zdrojov?

Aby boli batériové systémy skladovania energie ešte účinnejšie, spoločnosť Honeywell prichádza ako prvá s novou technológiou prietokovej batérie, ktorá dokáže uskladňovať a vybíjať elektrinu ešte dlhšie ako bežne používané lítiovo-iónové batérie.

Technológia prietokovej batérie používa bezpečný, nehorľavý elektrolyt na uskladňovanie a vybíjanie elektrickej energie po dobu až 12 hodín. Lítiovo-iónové batérie sa môžu vybíjať iba štyri hodiny. Prietokové batérie sú navrhnuté s recyklovateľnými komponentmi a neznehodnocujú sa časom. Vydržia dlhšie, ako v súčasnosti často používané batérie, a spoľahlivú dodávajú nákladovo efektívnu energiu až 20 rokov.

Batériové systémy skladovania energie sú rozhodujúcim predpokladom nášho prechodu na udržateľnú, obnoviteľnú budúcnosť. Informujte sa podrobnejšie o budúcnosti skladovania energie a o technológii, ktorá sa už dnes používa.